Page 1 of 1

Zontyper, Orderly-medaljen

Posted: 03 Sep 2019, 14:55
by WildLynx
Insåg att orderly-medaljen inte går att ta inom Esbo, eftersom vi saknar monument-zoner helt! Det finns zoner som ligger helt invid olika konstverk eller monument, men de är alla normala zoner. Tex. zonen Batteriparken i Hagalund ligger bredvid ett minnesmärke över luftvärnet under andra värdskriget. Själva minnesmärket är en luftvärnskanon, och den syns från zonen.

Hagalunds kyrka (mellan zonerna Tapiontori och Traktoritalli) saknar helt en zon (liksom också några andra kyrkor/kapell)!

De två ändringarna skulle möjliggöra en Orderly i Hagalund!

Angående minnesmärken, konstverk och statyer (som ju utgör en bra grund för zonläggning) så finns det en webbsida som listar, beskriver och visar alla de som finns i Esbo (tyvärr bara på finska, och tyvärr så saknas kartor): http://espoonperinneseura.net/perinneti ... spoossa-2/
(Liten ordbok som kanske hjälper att hitta bland länkarna: Muistomerkki-minnesmärke, muistokivi=minnessten, muistolaatta=minnesplakett, hauta-grav)

Re: Zontyper, Orderly-medaljen

Posted: 10 Sep 2019, 22:18
by Gammelturfen
Om det är zoner som ligger vid monument men som inte är klassade som det så lägg en issue på zonen via https://issues.turfgame.com så brukar de lösa det ganska snabbt. Har själv fått en zon på en bro rätt klassad på det sättet.

Re: Zontyper, Orderly-medaljen

Posted: 22 Sep 2019, 12:49
by Munin
Lägg en kort issue på det, så är det ju lätt fixat!