Page 1 of 3

För få zoner i Helsinki

Posted: 01 Nov 2015, 23:27
by abruptor
Jag cyklade runt i 2.5h i centrala Helsinki och slogs av att det är många ställen man får cykla "tomt". Jag tycker nog att det borde läggas ut ytterligare 10 zoner på södra udden för att göra det lite bättre för den lilla, men ändå aktiva skara turfare som härjar här.

Re: För få zoner i Helsinki

Posted: 01 Nov 2015, 23:37
by abruptor
[img]
Helsinki vs Uppsala.jpg
Helsinki vs Uppsala.jpg (181.22 KiB) Viewed 2990 times
[/img]

Här är en jämförelse av zontätheten mellan min hemstad Uppsala och Helsinki på samma zoomnivå. Det är klart är vi är fler som turfar i Uppsala, men ska man få igång nånting på andra ställen en de orter där det redan är stort så bör man i varje fall se till att det är någorlunda jämna förutsättningar. Första dagen denna omgång var det 16 turfare aktiva här i området och det är ju en bra start.

Re: För få zoner i Helsinki

Posted: 02 Nov 2015, 00:14
by Blabert
Hej. Du har förstås rätt i att det finns färre zoner i Helsingfors än i Uppsala, till ytan sett. Om man däremot kollar på antalet zoner per aktiv turfare så visar det sig att Etälä-Suomi i runda slängar har fyra gånger fler zoner än Uppsala. Så länge vi inte ser en större ökning av turfare blir det svårt att motivera flera zoner. Dock så har det petats ut en skvätt zoner på sistone i städer runt omkring Helsingfors, fler blir det säkert så småningom.

Re: För få zoner i Helsinki

Posted: 02 Nov 2015, 07:42
by m2306
Hej. Du har förstås rätt i att det finns färre zoner i Helsingfors än i Uppsala, till ytan sett. Om man däremot kollar på antalet zoner per aktiv turfare så visar det sig att Etälä-Suomi i runda slängar har fyra gånger fler zoner än Uppsala. Så länge vi inte ser en större ökning av turfare blir det svårt att motivera flera zoner. Dock så har det petats ut en skvätt zoner på sistone i städer runt omkring Helsingfors, fler blir det säkert så småningom.
Detta är ju verkligen tråkigt att höra! Som jag skrev tidigare i tråden "Fler zoner till Södra Finland" så finns det ställen med avsevärt mindre mängd spelare och mer zoner. Vi som turfar aktivt försöker hela tiden få med mer spelare. Själv har jag varit med om att jag visat spelet för folk bara för att höra "men det finns ju inga zoner där jag bor!". Det finns massiva bostadsområden och vältrafikerade ställen helt utan zoner, som exempel Malm med omnejd samt hela Östra Centrum och Nordsjö. Vi försöker inte få fler zoner för att vi själva skulle kunna ta mer poäng utan för att vi gillar spelet och vill utveckla turfandet i Helsingforsområdet. Fast vi gärna skulle ta lite fler zoner i södra delen av centrum, för att kunna ta mer poäng så har ingen gjort sådana förslag. Kartan jag postade i ovannämnda tråd är inte någon poängsamlarrunda och skulle knappast ta den vägen om jag velat ha mycket poäng. Iden är att länka ihop nuvarande zoner med nya områden eller med områden med bara få zoner för att få spelare på områden med gles zontäckning att cykla in till stan och turfa lite mer. Det är ju ok med ett par zoner vid tågstationen el. dyl. på det egna bostadsområdet men man lockas ju inte cykla vidare om det inte finns fler zoner på flera kilometer. Har arbetat på att få ut en tidningsartikel samt snackat med TV-folk, om det skulle vara möjligt att få till och med ett tv reportage men det går långsamt.. Men, det skulle absolut behövas fler zoner till de områden som inte har några, ifall vi skulle lyckas övertala någon att testa spelet. Som jag sade tidigare gör jag gärna fler kartor om det behövs förslag.

Re: För få zoner i Helsinki

Posted: 02 Nov 2015, 08:39
by abruptor
Av ren nyfikenhet, vad finns det för anledningar till man begränsa antalet zoner?

Re: För få zoner i Helsinki

Posted: 02 Nov 2015, 11:42
by Weekendstone
Om det ska spridas utanför Sverige känns Finland som ett bra land att växa i och de verkar ha något på gång här. Åland t ex är riktigt aktivt och några enstaka turfare ligger på topp 100, men som ovanstående skriver så är det svårt att sprida spelet om det inte finns zoner att ta i ens närhet.

Re: För få zoner i Helsinki

Posted: 02 Nov 2015, 11:47
by abruptor
Låt oss hjälpa finnarna tillsammans. Om ni sätter ut 10 nya zoner enligt förslag i centrala Helsinki så fixar jag 5 finskspråkiga spelare som tar åtminstone nån zon var. Sen är det upp till dem om de gillar turf..

Re: För få zoner i Helsinki

Posted: 02 Nov 2015, 11:55
by WildLynx
Observera också att Södra Finland (Etelä-Suomi) regionen omfattar 34000 km2 jämfört med Uppsalas 8200 km2. Etelä-Suomi är en ca 440 km lång region, medan Uppsala är ca 100 km på bredden. Avstånden är stora, så det behövs zoner i bosättningscentra på olika håll i regionen. Dom som Turfar i Helsingfors åker inte regelbundet 150-200 km tur och retur tex. till Raseborg eller Lovisa för att Turfa eller tvärtom... Uppsala län har 350000 invånare och Helsingfors med de sammanhängande städerna Esbo, Vanda och Grankulla har 1,1 miljoner invånare. Potential finns alltså, bara det finns förnuftig mängd förnuftigt utspridda zoner. Det blir moment 22 att inte göra zoner förrän det finns spelare, eftersom det är svårt att få nya spelare innan det finns zoner...

Re: För få zoner i Helsinki

Posted: 02 Nov 2015, 12:24
by WildLynx
Ca 100 av Etelä-Suomis zoner ligger på så långt avstånd från Helsingfors (över 50 km) att de inte hör till det normala Turfandet för de som är bosatta i huvudstadsområdet. Räknar man bort de zonerna och beaktar att allra största delen av de aktiva spelarna i regionen finns i Helsingforsområdet så ser spelare per zon -siffran lite annorlunda ut...

Re: För få zoner i Helsinki

Posted: 02 Nov 2015, 14:10
by abruptor
Bra argumenterat Wildlynx!