TVB Winter Classic - 7th Edition ??/?? 2021 - Umeå

Ghost63_ume
Posts: 15
Joined: 05 Jan 2019, 10:33
Country: Sweden

TVB Winter Classic - 7th Edition ??/?? 2021 - Umeå

Postby Ghost63_ume » 03 Feb 2021, 08:34

Winter Classic 2021 uppskjutet!

På grund av det allvarliga covid19-läget i region Västerbotten och utvidgade lokala rekommendationer behöver vi tyvärr skjuta upp Winter Classic.

De skärpta rekommendationerna betonar att vi alla ska undvika nya sociala kontakter, inte resa och undvika att röra sig ute samhället (läs mer på Region Västerbottens hemsida). Dessutom avråder Folkhälsomyndigheten från att anordna tävlingar och dylikt för vuxna (se Folkhälsomyndighetens hemsida). Mot bakgrund av detta har styrelsen beslutat att flytta fram eventet. Vi hoppas att kunna återkomma med ett nytt datum inom kort.

Turfa lugnt och håll er friska!
Varma hälsningar Turf Västerbottens styrelseNU är det dags för en klassiker igen - Winter Classic - för 7:e gången.

Arrangören Föreningen Turf Västerbotten hälsar alla intresserade välkomna till detta event.

Corona anpassat

Högst troligt det mest asocial Winter-Classic någonsin. TVB strävar, till det yttersta, efter att följa gällande restriktioner för att begränsa spridningen av coronaviruset. Därför har vi ingen samling före eller efter eventet. Samtliga deltagare uppmanas att sätta sig in i, hur ett event går till, och att i god tid före start placera sig någonstans inom eventområdet. Efter eventet är det endast de tre första i varje klass (se nedan) som ska komma till prisutdelningsplatsen och förstås då hålla avstånd till övriga pristagare. Vi erbjuder tyvärr inte heller omklädning, dusch eller bastu.

Eventet är öppet, vilket ger dig medaljen i appen.


NÄR:

Datum: Lördag 27 februari 2021

Start av event: 12.00

Varaktighet: 2 timmar

Slut av event: 14.00Prisutdelningar: Sker vid zonen Ratatosk, på Tomtebo, endast för de 3 pristagarna i
respektive klass och samtliga i ungdomsklassen enligt följande tider;

14.15 Ungdomsklassen

14.20 Fotklass Vuxna

14.30 Cykelklass VuxnaVAR:

Umeå - Västerbotten.

Event området består av områdena Tomtebo, Tavleliden, Carlshöjd, Ålidhem, Ålidhöjd, Nydalahöjd och Nydalasjön

STARTAVGIFT:

En startavgift av 20 kronor betalas in före start via Swish nr: 123 242 91 40

Inbetald startavgift återbetalas inte om ni får förhinder.KLASSINDELNING:

Två klasser

a) Cykel-klass

b) Fot-klass. Här går även skidor - spark och liknande fortskaffningsmedel in.ÅLDER:

Vuxen-klass: från 18 år och uppåt

Ungdom/Barn-klass: upp tom det år du fyller 18 årPRISER ATT VINNA:

I respektive klass har 1:a -3:e plats riktiga medaljer att hämta

Alla som tagit en zon får en Event-medalj i appen.

Samtliga deltagande ungdomar och barn får även diplom.ANMÄLAN:

För att kunna uppskatta och planera zon-utläggning vill vi att ni anmäler er via denna länk;

https://forms.gle/vbpNKqqPMYMnbyMeA

Anmälan är inte obligatorisk (då detta är ett öppet event) men det uppskattas för att kunna lägga ut rätt antal zoner. I din anmälan anger du Turf-nickname samt din mailadress, som du kan kontaktas på. Ange även vilken klass du tänkt delta i (denna går sedan att ändra sig på, men inte allt för nära eventet) Skicka in (svara på formuläret) anmälan senast 22/2 klockan 23:59. MEN gör det så fort som möjligt, så vi kan ha framförhållning och mäta av intresset. Du får en bekräftelse på din anmälan på via mail.

RAPPORTERING:

Det går att följa eventet på http://www.turfgame.com Välj där fliken Event.

SÄKERHET:

Vi rekommenderar starkt användning av hjälm i cykelklass. Belysning på cykel vid behov ska också med. Givetvis följer vi trafikregler och visar hänsyn till andra.

Vid olycka kontakta 112, om så bedöms, samt om möjligt kontakta event ledningen. Vi kommer inte föra någon avprickning på alla.


Eventet arrangeras av Föreningen Turf Västerbotten, vilket innebär att idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund gäller under själva tävlingen.


BILPARKERINGAR:

Kommer ni söder- eller norrifrån på E4, tag av i rondellen som pekar mot Tomtebo, Tavleliden och Täfteå - följ sedan kartan nedan till lämplig P plats.

P platser vid OK/Q8 och Stora Coop tar man av till i rondellen precis vid OK/Q8


OM EVENT:

Event är en kort tävling där det finns många special-utlagda zoner med korta avstånd inom ett speciellt område. Alla har samma förutsättningar avseende tagningstid (30 sek) och blockeringstid (3 min). Detta är lämpligt för såväl nya som rutinerade turfare.

Gå, spring, åk skidor/spark eller cykla - gör vilket du tycker passar dig för tillfället.

Satsa stenhårt för vinst eller ta bara någon zon.

Detta är ett så kallat “public event” vilket innebär deltagare får en event medalj i appen.

Om du vill läsa mer om vad det innebär med event hänvisas till sidan : https://wiki.turfgame.com/sv/wiki/Event ... g.C3.B6rer
Last edited by Ghost63_ume on 26 Feb 2021, 07:51, edited 2 times in total.

Return to “Öppna event”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest