Page 1 of 1

figurer försvann i appen

Posted: 12 Mar 2015, 12:22
by Munin
Idag under ca tio minuter försvann gubbsiluetten nere i vänstra hörnet och även hexagon egna i nederkant som man förstorar och förminskar med...sen kom de tillbaka.