Regler för genomförande av 24-timmars event samt krav för tilldelning av event 24-medaljen

MasterOfTurf
Zonemaker
Posts: 229
Joined: 26 Nov 2012, 22:51
Country: Sweden

Regler för genomförande av 24-timmars event samt krav för tilldelning av event 24-medaljen

Postby MasterOfTurf » 18 Jul 2017, 09:43

Event24.jpg
Event24.jpg (12.08 KiB) Viewed 6993 times
Allmänna regler
1. Arrangör av ett 24-timmars event med medaljutdelning (event 24-medaljen) ska i god tid
anmäla eventet till crew via e-post: events@turfgame.com
2. Ett 24-timmars event genomförs alltid som ett slutet event vilket innebär att nickname måste
anmälas i förväg till eventarrangören.
3. Ett 24-timmars event kan genomföras som individuell tävling eller som lagtävling. Vid lagtävling
får antalet deltagare per lag uppgå till högst 3. Se nedan under regler för lagtävling.
4. Arrangör av ett 24-timmars event ska innan eventet startar inge en deltagarförteckning till
crew med de nickname som är inlagda i eventsystemet. Förteckningen skickas till
events@turfgame.com Vid lagtävling anges även vilka deltagare som ingår i respektive lag.
5. Det ankommer på arrangören att under eventets gång noga följa upp att deltagarna efterlever
de krav för tilldelning av event 24-medaljen som anges nedan under medaljkrav.
6. Omedelbart efter att ett 24-timmars event har avslutats ska arrangören anmäla om någon av
deltagarna inte har fullföljt eventet, diskvalificerats eller inte uppnått uppsatta krav på
aktivitet under eventets gång - se medaljkrav nedan.
7. En enskild deltagare kan inte ansöka om att få en event 24-medalj tilldelad i efterhand.
Ansvaret för tilldelning av medaljer ligger uteslutande på arrangören i samverkan med crew.
8. Eventets zonläggare får delta i ett 24-timmars event, dock ej vid det första turfpasset.

Särskilda regler för lagtävling
1. Vid lagtävling indelas ett 24-timmars event i turfpass. Vid lagtävling med 2 deltagare per lag
kan ett turfpass antingen vara 2 eller 3 timmar. Arrangören ska fastställa enhetlig tid för
turfpass för samtliga deltagare i samband med inbjudan. Vid lagtävling med 3 deltagare per
lag är turfpassens längd alltid 2 timmar. En deltagare ska därmed fullgöra minst 4 turfpass
under ett 24-timmars event alternativt 6 turfpass vid 2-mannalag med 2-timmarspass.
2. Varje lag ska före start ha anmält till eventarrangören vilken körordning deltagarna
kommer att använda för att genomföra eventets turfpass. Samtliga deltagare i laget måste
fullgöra lika många turfpass. Körordningen ska vara identisk under eventet, t.ex. ABC, ABC...
3. Endast en deltagare i varje lag får vara aktiv inom zonområdet, dvs. ha gps tänd och ta zoner
inom det markerade området i appen förutom vid växling av turfpass. Vid växling enligt
körschemat ska pågående turfare - utan att ta någon zon - tända sin gps på samma plats där
avgående turfare befinner sig. Gps tänds en minut innan växling ska ske. Avgående turfare
släcker sin gps på utsatt växlingstid. Växling mellan pågående och avgående turfare kan ske
på valfri plats i zonområdet.
4. Ett lag med 3 deltagare får fortsätta att tävla med 2 deltagare en deltagare i laget bryter
tävlingen. Deltagarna ska då fullgöra vartannat turfpass resterande del av tävlingen. Om 2
deltagare bryter får tävlingen slutföras individuellt av den kvarvarande.
5. Vid lagtävling med 2 deltagare per lag får tävlingen fullföljas individuellt om en av deltagarna
tvingas bryta.

Medaljkrav vid individuell tävling
1. Event 24-medalj tilldelas deltagare som har turfat aktivt under samtliga timmar som
eventet pågår och som vid eventets slut har tagit minst 120 zoner vid gå/jogging-event (i snitt
5 zoner/h) och minst 240 zoner vid cykelevent (i snitt 10 zoner/h).
2. Med aktivt turfande avses att eventarrangören noterat att deltagaren tagit eventzoner varje
timme under den tid eventet pågår.

Medaljkrav vid lagtävling
1. Event 24-medalj tilldelas deltagare som fullgjort samtliga sina turfpass och tagit zoner under
varje timme som turfpasset pågår.
2. Vid tävling med 2 deltagare per lag ska deltagare vid eventets slut ha tagit minst 120 zoner vid
gå/joggingevent (i snitt 10 zoner per aktiv timme) och minst 180 zoner vid cykelevent (i snitt
15 zoner per aktiv timme).
3. Vid tävling med 3 deltagare per lag ska deltagare vid eventets slut ha tagit minst 80 zoner
vid gå/joggingevent (i snitt 10 zoner per aktiv timme) och minst 120 zoner vid cykelevent (i
snitt 15 zoner per aktiv timme)
4. Ansvaret för att följa upp att deltagare fullgjort sina turfpass och varit aktiv (tagit eventzoner)
under varje timme ligger på eventarrangören.

Crew

Return to “Regler för 24-timmarsevent”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest