Label for Remember checkbox och text

Här lägger ni era Förslag för hemsidan
EJ BUGGAR.

Moderators: TBIT, Stonecape

PerN
Posts: 1
Joined: 15 Aug 2016, 15:29
Country: Sweden

Label for Remember checkbox och text

Postby PerN » 15 Aug 2016, 15:42

Förslag:
Lägg en <label> runt Remember checkboxen och Remember texten.

Code: Select all

<label>
<input type="checkbox" name="remember" value="1">
<span style="color:gray; font-size:10px;">Remember</span>
</label>
Motivering:
Det blir mindre pilligt eftersom man då även kan markera boxen genom att klicka på texten.

Det typ praxis att koppla ihop checkboxar med motsvarande text på det sättet.
Jag blev åtminstone en smula förvånad över att inte kunna klicka på texten - såpass förvånad att jag författar detta förslag trots att det är en tämligen perifer funktion.

Return to “Förslagslådan - Hemsidan”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest