Page 1 of 1

information om Medaljer

Posted: 26 Jun 2020, 10:02
by deppen
För att se info om en medalj måste man klicka den för att få upp inforutan.

Kan ni inte göra så man får auto popup av inforutan hovering medaljen på info sidan ?

Re: information om Medaljer

Posted: 26 Jun 2020, 10:04
by deppen
Ser nu det finns ett förslag redan, missade det.

Re: information om Medaljer

Posted: 26 Jun 2020, 10:04
by deppen