Page 1 of 1

Namnförslag gällande Karlberg

Posted: 24 Sep 2019, 21:13
by Kekkonen
Jag föreslår att någon av zonerna vid Karlberg, exempelvis KalleT vid gamla Karlbergs station eller Karlzone vid Karlbergs slott döps om till MonteCarlo fast tyvärr har det namnet visst hunnit bli upptaget för en viss zon i Monaco, så det skulle krävas att även denna zon döptes om exempelvis till Carlsberg.