Page 1 of 1

När förflyttas man till annat lands lista?

Posted: 11 Dec 2018, 14:22
by Maansen
Jag undrar hur det kan komma sig att en User som bara har zoner i Sverige kan leda Spaniens lista?
När flyttas man över till ett annat lands lista?
Med vänlig hälsning....

Re: När förflyttas man till annat lands lista?

Posted: 11 Dec 2018, 14:28
by Maansen
Spanienlistan

Re: När förflyttas man till annat lands lista?

Posted: 11 Dec 2018, 20:25
by Maqqan
Hen hör till det landet hen tagit flest zoner i.

Skickat från min ONEPLUS 6T via Tapatalk