Page 1 of 1

Gps zonförskjutning

Posted: 29 Jan 2015, 00:25
by speedmaster100
Ok, det kanske finns tråd eller svar, jag tar tacksamt emot tips eller förklaring.

Ibland så är vissa för mig kända zoner "otagbara" (stängsel, murar, vatten mm.) på grund av att dom ligger snett i förhållande till sin normala position. Det är då inte enstaka, utan alla zoner verkar "förskjutna". Omstart av telefon fungerar inte. Ok, det fungerar att ta zonen i dom flesta fall men det tar extra tid att lista ut var den ligger i förhållande till sin "normala" position.
Satelliterna som har blivit rubbade? ;)

Re: Gps zonförskjutning

Posted: 29 Jan 2015, 07:36
by TBIT
Jag tycker också att det blir knas emellanåt. Ibland hjälper det att uppdatera GPS Assistansdata med t.ex GPS-Status:
https://play.google.com/store/apps/deta ... gpsstatus2

Re: Gps zonförskjutning

Posted: 29 Jan 2015, 07:47
by StarDust
Det var ett tag sedan jag sett det här men ibland kan googles satellitbilder vara förskjutna mot verkligheten. Ofta kan man se vägar korrekt placerade och utgå från dessa.

Re: Gps zonförskjutning

Posted: 29 Jan 2015, 08:32
by Velocipedryttaren
Saxat från facebook:

Kenneth Carlsson
den 13 januari kl. 11:41
Jag skrev detta i gruppen "Turf Västmanland" i ämnet vad som påverkar "var gubben står på kartan" men tänkte att det kanske är intressant även för någon utanför Västmanland...
Att "gubben står fel" beror på att GPS:en tror att du står någon annan stans på kartan än du gör. Ju starkare signal/mottagning desto exaktare. Om du brukar komma in i zonen perfekt, men måste pulsa upp i skogen när det snöar - det är ämnet här ! Smiley smile
Och om gubben hoppar eller står fel så får din telefon hel enkelt för lite eller fel info från satelliterna. Fler felkällor finns, men dessa är de 3 vanligaste. Sedan finns det på vissa ställen ett fel med syncningen karta/position men det är en annan diskussion. Sedan är det STOR skillnad på bra och dåliga mottagare i telefonerna också, och det är också en annan diskussion...
Flervägsfel: Ibland går signalerna inte den kortaste sträckan mellan satellit och mottagare, utan reflekteras via andra objekt på vägen. Satellitsignalen stöter på en reflekterande yta (t.ex. ett plåttak eller en sjö) och studsar mot denna till GPS-antennen.
Atmosfärsstörningar: Påverkar på många sätt, bl.a. genom att signalen bryts när den går genom atmosfären. Jonosfären är ett område i övre delen av atmosfären som innehåller laddade partiklar på grund av solstrålningen. När signalen färdas genom jonosfären så påverkas den på ett sätt som är direkt proportionellt mot frekvensen. Detta är generellt sett den största felkällan. När det är solfläcksmaximum påverkas mätningen som mest. Solfläckarna varierar i cykler vanligen 9–13 år. (Vi är påväg uppåt nu, med mer solfläckar.)
Troposfären är den nedersta delen av atmosfären, där väder förekommer, och sträcker sig upp till 7-17 kilometer över jordytan beroende på latitud. Här påverkas signalen framför allt av vattenånga, som varierar mycket i tid och rum.
Satellitbanor: Banfel förekommer när GNSS-satelliten inte befinner sig exakt i den position som förutsagts i utsända bandata.
Jag är ingen fysikexpert, så sådana får gärna säga till om jag har fel... Smiley wink

Re: Gps zonförskjutning

Posted: 29 Jan 2015, 14:18
by speedmaster100
Saxat från facebook:

Kenneth Carlsson
den 13 januari kl. 11:41
Jag skrev detta i gruppen "Turf Västmanland" i ämnet vad som påverkar "var gubben står på kartan" men tänkte att det kanske är intressant även för någon utanför Västmanland...
Att "gubben står fel" beror på att GPS:en tror att du står någon annan stans på kartan än du gör. Ju starkare signal/mottagning desto exaktare. Om du brukar komma in i zonen perfekt, men måste pulsa upp i skogen när det snöar - det är ämnet här ! Smiley smile
Och om gubben hoppar eller står fel så får din telefon hel enkelt för lite eller fel info från satelliterna. Fler felkällor finns, men dessa är de 3 vanligaste. Sedan finns det på vissa ställen ett fel med syncningen karta/position men det är en annan diskussion. Sedan är det STOR skillnad på bra och dåliga mottagare i telefonerna också, och det är också en annan diskussion...
Flervägsfel: Ibland går signalerna inte den kortaste sträckan mellan satellit och mottagare, utan reflekteras via andra objekt på vägen. Satellitsignalen stöter på en reflekterande yta (t.ex. ett plåttak eller en sjö) och studsar mot denna till GPS-antennen.
Atmosfärsstörningar: Påverkar på många sätt, bl.a. genom att signalen bryts när den går genom atmosfären. Jonosfären är ett område i övre delen av atmosfären som innehåller laddade partiklar på grund av solstrålningen. När signalen färdas genom jonosfären så påverkas den på ett sätt som är direkt proportionellt mot frekvensen. Detta är generellt sett den största felkällan. När det är solfläcksmaximum påverkas mätningen som mest. Solfläckarna varierar i cykler vanligen 9–13 år. (Vi är påväg uppåt nu, med mer solfläckar.)
Troposfären är den nedersta delen av atmosfären, där väder förekommer, och sträcker sig upp till 7-17 kilometer över jordytan beroende på latitud. Här påverkas signalen framför allt av vattenånga, som varierar mycket i tid och rum.
Satellitbanor: Banfel förekommer när GNSS-satelliten inte befinner sig exakt i den position som förutsagts i utsända bandata.
Jag är ingen fysikexpert, så sådana får gärna säga till om jag har fel... Smiley wink
Tack for en rejäl genomgång av potentiella felkällor!

Jag har en tendens att ta samma zoner om och om igen, framförallt på Södermalm. Jag kan direkt notera vid första taken om det kommer att bli en session där alla zoner är förskjutna. I går fick jag skippa två zoner som jag har tagit +100 gånger tidigare då dom låg 4-5 meter "fel".

Re: Gps zonförskjutning

Posted: 19 Oct 2015, 23:34
by CaptainClueless
Felvektorn är ganska konstant, åtminstone lokalt och i tiden. Talades förr om differentiell gps som innebar att man t ex i varje kommun mätte aktuell felvektor kanske en gång per timme på en känd plats. Genom att skicka ut denna till användare kan dessa korrigera sina positioner och på så vis minska felet.

Används detta inte längre?

Re: Gps zonförskjutning

Posted: 20 Oct 2015, 09:52
by DIProgan
Lösningen är att felanmäla zoner som lite oftare blir omöjliga att ta och be om en förstoring med hänvisning till just gps problem.