Oklart om hemland på wikin.

Här diskuteras saker som rör själva spelandet (gameplay), tiden då du är ute "in action"
tveskägg
Posts: 25
Joined: 10 Dec 2013, 17:53
Country: Sweden

Oklart om hemland på wikin.

Postby tveskägg » 05 Aug 2016, 15:45

Oklart om hemregion, hemland. Behöver förtydligas efter kontroll mot programkoden. Hur var det tänkt och hur är det programmerat? Det vore bra om bara den som kan kolla mot koden svarar så blir det inte en massa kommentarer med "tror", "har hört" etc.

Med tillgänglig information är det omöjligt att veta hur medalj för seger i ett land delas ut när någon turfar i flera länder och regioner.

Frågor och svar från turfs engelska wiki - FAQ
1) How does the game decide where my home region is?
The region where you have visited most zone during the current round is your home region. If, for example, you start a round away, then that region will be your home region. When you get home you have to visit more zones than in the other region before you are considered home by the game.

Svaret på fråga 1 verkar rakt på sak - den region där man tagit flest zoner under perioden är "hemregion".


2) Is it possible for a Dane to win in Sweden and vice versa?
Yes, but a majority of the zones you have visited must be in that country. It is based on where your "home region" is.

Uttrycket "majority of zones" är inte bra när antalet regioner inblandade är fler än två. Och det blir inte bättre av hänvisningen till hemregion.

Antagligen menas att för att kunna vinna en landsmedalj måste turfaren den aktuella perioden ha det aktuella landet som hemland när perioden avslutas. Och det fixar man genom att se till att ha hemregionen i det landet. Men om det räcker att ha hemegionen i landet eller om dessutom antalet tagna zoner i det landet totalt måste vara högre än antalet zoner som tagits i något annat land går inte att begripa.

Svaret på fråga 2 - ger inget svar. Det kan tolkas på flera sätt!

Förslag a)
det land där din "hemregion" finns är ditt "hemland".
Det är ett enkelt och bra svar, lätt att förstå och programmera, men då ska svaret ändras:
=> Your home country is the country where your home region is.

Förslag b)
det land där du totalt tagit störst antal zoner är ditt "hemland".
Duger också. Men också då ska svaret ändras:
=> Your home country is the country where you have taken the highest number of zones totally during the round (regardless of where your home region is).


Förslag c)
det land där du tagit störst antal zoner och det antalet zoner är mer än hälften av antalet totalt antal tagna zoner ("majority of zones") och den region finns där du tagit högst antal zoner är ditt "hemland" ("based on where your home region is").
Detta är dunkelt uttryckt, i värsta fall även dunkelt tänkt.
Beror hemland på i vilket land min hemregion finns ELLER beror det på i vilket land jag totalt tagit största antalet zoner ELLER på i vilket land jag totalt tagit majoriteten av periodens zoner (fler än hälften av periodens tagna zoner)?
Om jag totalt tagit flest zoner i ett land och har min hemregion i ett annat - då har jag inget hemland och kan inte vinna landsmedaljen? Inte heller om jag inte tagit minst hälften av periodens zoner i ett land – tänk 3 länder där antalet tagningar fördelas 45, 35, 20?
=> går inte att formulera förrän det är klart vad som gäller!Aktuellt exempel.

Jag har
Hovedstaden 408 zoner. => Danmark 408 zoner.
Skåne 278 zoner, Kronoberg 119 zoner => Sverige 397 zoner.
Polen 8 zoner => Polen 8 zoner.
Totalt 813 zoner.

Hemregionen är inte mycket att prata om, den region jag har flest zoner i är Hovedstaden 408 zoner.

Men om hemlandet inte är kopplat till var hemregionen finns blir det knepigare. Speciellt när man blandar in uttrycket majoritet av tagna zoner. Menast högst andel, menas minst hälften av antal tagna zoner eller vad?

Tolkning b)
Om jag tar 12 zoner till i Skåne kommer ställningen att bli så här:
Skåne 290 + Kronoberg 119 dvs Sverige 409 zoner mot Danmark 408. Då skulle Sverige bli mitt hemland trots att min hemregion ligger i Danmark.

Tolkning c)
Om jag tar 4 zoner till i Sverige kommer ställningen att bli så här:
Danmark 408 zoner. Sverige + Polen 409 zoner = majoritetet av tagna zonerna är inte i Danmark! Och då har jag inget hemland längre.
Om jag tar 12 zoner till i Skåne kommer ställningen att bli så här:
Skåne 290 + Kronoberg 119 dvs Sverige 409 zoner mot Danmark 408, Polen 8. Då har jag tagit flest zoner i Sverige (409) men inte majoriteten av zonerna (Danmark och Polen 408 + 8 = 416). Också utan hemland.

CharlieBravo
Posts: 15
Joined: 07 Sep 2015, 17:32
Country: Finland

Re: Oklart om hemland på wikin.

Postby CharlieBravo » 02 Jul 2017, 15:00

Så hur ligger det nu till egentligen? Avgör hemregionen också landstillhörigheten, eller är hemlandet det land i vilket man tagit flest zoner?

Samma tvetydiga skrivning finns fortfarande kvar på wikin.

User avatar
HappyF
Zonemaker
Posts: 246
Joined: 08 Aug 2012, 10:53
Country: Sweden

Re: Oklart om hemland på wikin.

Postby HappyF » 02 Jul 2017, 17:19

Så hur ligger det nu till egentligen? Avgör hemregionen också landstillhörigheten, eller är hemlandet det land i vilket man tagit flest zoner?

Samma tvetydiga skrivning finns fortfarande kvar på wikin.
De är oberoende av varandra. Du tillhör den region du tagit flest zoner i, och det land du tagit flest zoner i.

Vintentina
Posts: 192
Joined: 09 May 2014, 18:18
Country: Sweden

Re: Oklart om hemland på wikin.

Postby Vintentina » 16 Jul 2017, 11:38

Dvs i exemplet ovan som aldrig fick svar, är hemregion Hovedstaden och hemland Sverige. Punkt två i wikin bör alltså ändras.

User avatar
HappyF
Zonemaker
Posts: 246
Joined: 08 Aug 2012, 10:53
Country: Sweden

Re: Oklart om hemland på wikin.

Postby HappyF » 18 Jul 2017, 18:05

Dvs i exemplet ovan som aldrig fick svar, är hemregion Hovedstaden och hemland Sverige. Punkt två i wikin bör alltså ändras.
Den är ändrad.


Return to “Spelrelaterat”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest