Page 3 of 3

Re: Förklaringar till zonerna du aldrig förstått namnet på

Posted: 16 Feb 2019, 13:54
by LeiLar
Det verkar ha varit ett missförstånd. Inte riva upp gamla sår, inte. Du får nöja dig med det. ;)

Re: Förklaringar till zonerna du aldrig förstått namnet på

Posted: 28 Jul 2019, 23:35
by ckrohn
Zon TheWithErik i Karlstad, Värmland

Zonen ligger på cykelbanan mellan Kung Eriks väg och Lars i Kujas väg.

Vad syftar "With" på i zonnamnet?