Page 1 of 1

API - Medaljinfo med Datum

Posted: 27 Feb 2014, 20:18
by rojter
Man får ju lätt ut vilka medaljer som är tagna av en användare i API:et men jag skulle vilja ha ett litet tillägg. typ v4/medal där man kan skicka in användare och id och få tillbaka det datum medaljen togs.
Andra data som skulle vara kul att få här är också antal användare som har medaljen.

Re: API - Medaljinfo med Datum

Posted: 04 Apr 2014, 13:12
by acachberga
Fast antalet användare som har en viss medalj finns väl redan om jag kollat rätt?