Page 1 of 1

Timeparametern i feeds?

Posted: 10 May 2014, 17:22
by kastrom
Jag förstår inte hur jag ska använda tidsparametern i http://api.turfgame.com/v4/feeds/takeover, i hjälpen står det "{"time":"???", "type":"???"}" men det hjälper inte mig så mycket.
Nån som har en idé?