API för Regions visited?

heer
Posts: 22
Joined: 05 Oct 2015, 21:49
Country: Sweden

API för Regions visited?

Postby heer » 07 Oct 2015, 21:29

Finns det något sätt att få fram Regions visited (antalet besökta regioner) med hjälp av API'erna? Informationen finns ju på turfgame.com

Return to “Tredje Part”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest