Page 1 of 1

API för Regions visited?

Posted: 07 Oct 2015, 21:29
by heer
Finns det något sätt att få fram Regions visited (antalet besökta regioner) med hjälp av API'erna? Informationen finns ju på turfgame.com