Page 43 of 82

Re: Statistik - vad vill du veta?

Posted: 10 Jan 2013, 22:02
by mrlindvall
Revisits ska givetvis vara med i statistiken, genomgående, på warded. I framtiden dvs.
Kanon!

Re: Statistik - vad vill du veta?

Posted: 10 Jan 2013, 23:59
by SunYour
Revisits ska givetvis vara med i statistiken, genomgående, på warded. I framtiden dvs.
å Bonanzatakes...

Re: Statistik - vad vill du veta?

Posted: 11 Jan 2013, 00:52
by affanicaffan
Revisits ska givetvis vara med i statistiken, genomgående, på warded. I framtiden dvs.
å Bonanzatakes...
Isåfall helt separat

Re: Statistik - vad vill du veta?

Posted: 11 Jan 2013, 08:33
by SunYour
Det är inkluderat på turfgame.com, men inte på warded... av historiska skäl...

Re: Statistik - vad vill du veta?

Posted: 21 Jan 2013, 13:37
by Snusmumriken
I kartan över vilka unika zoner man tagit så är alla zonbubblor färgmarkerade och antal tagningar står inskrivet i bubblan. Den indelning som är idag med:
1 take = grön
2-10 takes = gul
11-20 takes = orange
21- 50 takes = röd
>51 takes = lila
känns lite underdimensionerad. Väldigt många av mina zoner är eller blir snart lila och då ser man ingen skillnad på var man håller till mest (om man nu skulle ha glömt det ;) ). Finns det fler färger att tillgå eller skulle en annan indelning kunna vara möjlig? Tex:
1 take = grön
2-30 = gul
31-100 = orange
101- 500 röd
>501 takes = lila
Fast gärna ytterligare en nivå då på kanske >1000 om fler färger finns :) Eller vilken indelning kan var rimlig utan att allt blir i samma färg - åtmintone om man bor i en lite större stad.
Undrar också om storleken på bubblan kan öka något så man ser tresiffriga tal. Nu flyter de ihop med bubblans kontur.

Re: Statistik - vad vill du veta?

Posted: 21 Jan 2013, 14:17
by affanicaffan
Alla är vi nybörjare någon gång, och det kan ta väldigt lång tid innan man kommer från 30 takes till 100 takes...

Men däremot så håller jag med om att man kanske kan utöka storleken på bubblan en aning

Re: Statistik - vad vill du veta?

Posted: 21 Jan 2013, 15:27
by Snusmumriken
Alla är vi nybörjare någon gång, och det kan ta väldigt lång tid innan man kommer från 30 takes till 100 takes...
Men det betyder väl inte att man inte kan ha en annan skala i alla fall? Jag har mängder av zoner som är tagna mer än 100 gånger och några över 200 gånger (hemmazonen 413 ggr) så varför ska allt vara samma färg redan från 50 tagningar bara för att alla är nybörjare någon gång? Det var jag med för fem omgångar sedan...

Re: Statistik - vad vill du veta?

Posted: 21 Jan 2013, 15:51
by affanicaffan
Bäst vore ju såklart om gränserna justerades ju bättre man blev...

Re: Statistik - vad vill du veta?

Posted: 21 Jan 2013, 23:06
by SaLa
Bäst vore ju såklart om gränserna justerades ju bättre man blev...
Helt klart.

Re: Statistik - vad vill du veta?

Posted: 27 Jan 2013, 14:21
by wanwa
.