Järnvägsstationszoner

Allmänt snack om spelets utveckling

Moderator: SaLa

User avatar
KPD
Posts: 70
Joined: 14 Jan 2013, 13:37
Country: Sweden
Location: Lund
Contact:

Järnvägsstationszoner

Postby KPD » 26 Dec 2017, 00:53

Järnvägsstationer har fått ett eget attribut (Train station). Turf har dock valt en något märklig uppdelning. Endast det som förr var station i fackspråklig mening får attributet, medan hållplatser inte får det. Då allmänhetens språkbruk skilde sig från det fackspråkliga har begreppet station avskaffats i säkerhetsbestämmelser. I stället används ordet driftplats. En driftplats kan ha plattformar för resandetåg, men det kan också vara en plats med växlar mellan dubbelspår eller mötesspår på en enkelspårig sträcka.

Det går inte att hitta att finna ett exempel som alla känner till, men jag försöker åskådliggöra begreppen med ett exempel från Skåne:

Lund C - driftplats
Flackarp - driftplats ("krysstation", där tåg kan byta spår)
Hjärup - hållplats
Åkarp N - driftplats ("krysstation", där tåg kan byta spår)
Åkarp - hållplats
Burlöv - hållplats
Arlöv - driftplatsdel inom Malmö driftplats
Malmö godsbangård - driftplatsdel inom Malmö driftplats
Malmö C - driftplatsdel inom Malmö driftplats

Lund C och Malmö C har fått det nya attributet (Train station), medan Hjärup, Åkarp och Burlöv inte har fått det, då de inte är driftplatser. Det är nog en ren slump, att Åkarp är en hållplats. Infartssignalerna hade lika gärna kunnat placeras söder om plattformarna, och då hade en zon tydligen placerats där.

När en "hållplats" är belägen på en driftplats men har avvikande namn, betecknas den "hållställe". Sålunda är Ramlösa ett hållställe på driftplatsdelen Helsingborgs godsbangård inom Helsingborgs driftplats. Ramlösa har fått en zon med det nya attributet. På Ystadbanen däremot har Svarte, som är ett hållställe inom Vilhelmsborgs driftplats, inte fått det. Det kan möjligen vara ett förbiseende.

Mellan Tomelilla och Simrishamn finns hållplatserna Lunnarp och Smedstorp, samt Sveriges minsta driftplats, nämligen Gärsnäs, som består av två signaler och en växel in till museibanan Skånska järnvägar. Denna växel gör dock, att man kan turfa, medan man väntar på tåget i Gärsnäs.

I Stockholmsområdet tycks inga järnvägsstationsattribut ha lagts ut längs Roslagsbanan eller Saltsjöbanan. (Lidingöbanan är inte längre järnväg, utan nedgraderades till spårväg för några år sedan.) Vem som äger infrastrukturen torde dock sakna betydelse. Roslagsbanan var före 1.5.1972 en del av Statens Järnvägar, då Stockholms läns landsting köpte järnvägen. Saltsjöbanan ägdes länge av Wallenbergbolaget Järnvägs AB Stockholm - Saltsjön, precis som järnvägen Ludvika - Grängesberg - Eskilstuna - Nyköping - Oxelösund in i modern tid ägdes av Trafik AB Grängesberg - Oxelösund. Om den järnvägen inte hade förstatligats, skulle man då inte ha använt det nya attributet i Eskilstuna?

När begreppet "station" har tagits bort ur järnvägens säkerhetsbetämmelser, då det för allmänheten torde sakna betydelse om det finns växlar eller ej, ser jag ingen anledning att Turf nu ska upprätthålla det kriteriet för attributet Train station. Inte heller torde det för Turf ha betydelse vem som är infrastrukturförvaltare. Det finns anledning att fundera över kriterierna för detta attribut.
ImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImage

User avatar
SunYour
Zone General
Posts: 2047
Joined: 29 Dec 2011, 00:56
Country: Sweden

Re: Järnvägsstationszoner

Postby SunYour » 26 Dec 2017, 10:58

Det korta svaret är att det är en begränsning för att reducera antalet zoner som bär attributet, på samma sätt som tex summits begränsar antalet bergstoppar till enbart den högsta.
Mobile: Samsung S7| Location: Västerås / Stockholm


Return to “Allmänt”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest