Page 1 of 1

Nytt zonförslag - Helsinglight

Posted: 09 Jul 2018, 09:02
by sweest
Besökte ett projekt som förtjänar en zon. Gamla skolan i Vattlång håller på att renoveras upp för att bli en kreativ miljö för konstnärer och andra, konstgalleri finns redan idag och där hålls även workshops. Tycker fler bör hitta dit och upptäcka detta via exempelvis Turf. Närmaste zon är IlsboKyrka och lagt in zonförslag via appen. Kan sökas på Helsinglight på Facebook eller Instagram för att se mer om projektet.