Page 1 of 1

Zonförslag på den "nya" cykelbanan

Posted: 02 Mar 2019, 19:27
by Themugg
Det finns en lång fin cykelbana som gjordes för några år sedan från i princip "Maxibridge" upp till "Vändsturevänd" och går utmed Vändkretsen. Den syns inte på Google MAPS ännu. Inte helt iaf. Det finns en skuggning om man zoomar in som visar sträckningen ut mot trafikplats Gävle Södra, där den nya cykelbanan fortsätter vidare under E4:an. Sen finns det en ännu nyare dragning som går utmed hela vändkretsen. I greningen vid Vändkretsen (nytt zonförslag "Mot masten")där man kan se den stora TV-masten mellan träden är det mkt lämpligt att placera en zon och sedan en till i backen upp mot Bidevindsgatan (nytt zonförslag "Bidevänd"). 50 -100 m innan Bidevindsgatan typ. Dom skulle kunna knyta ihop sydsvängen i Andersberg på ett trevligt sätt