Page 1 of 1

Zonförslag Norra Halland

Posted: 16 Sep 2019, 21:50
by kamikatze
Det behövs lite förtätning av zoner ute på den Halländska landsbygden. Här är mina tre förslag:

Idala - Idala Kyrka med anor från 1200-talet, den som tar sig in för att titta på de vackra gamla takmålningarna lär inte bli besviken.

Stockared - Stockareds kvarn ligger vackert beläget i en kulturmiljö vid Löftaån (se foto).

ÄskhultsBy - Fint kulturreservat och byggnadsminne med månghundraårig historia.

Re: Zonförslag Norra Halland

Posted: 16 Sep 2019, 21:51
by kamikatze
Foton!

Re: Zonförslag Norra Halland

Posted: 16 Sep 2019, 21:52
by kamikatze
Foton!

Re: Zonförslag Norra Halland

Posted: 17 Sep 2019, 07:48
by Westeras
Tack för förslagen
En av dessa blir verklighet ganska snart. De andra får vänta tills nästa zonläggare som har mer i zonpotten