Page 1 of 1

Ölandsbrozon 2 - Södra Kinneby

Posted: 05 May 2018, 19:57
by Bäckagubben
Öland saknar som sagt en Zon med Bor-attribut - vilket jag tycker är en brist - så jag föreslår ytterligare en historisk bro i Mörbylånga kommun.

I Södra Kvinneby ligger en vacker 2-valvsbro som lämpar sig mycket väl för en Zon.

I kombination med en zon i Norra Kvinneby skulle det bli en fin kombo som skulle knyta ihop södra Ölands östra kustväg.

Jag har lagt ett förslag via appen - men som tyvärr fick namnförslaget "Ölandsbron?" men jag har ingen prestige om vad zonen ska heta - så ZM får fatta ett lämpligt beslut.

MVH
\Bäckagubben aka. Gunnar Forsell

Re: Ölandsbrozon 2 - Södra Kinneby

Posted: 14 Dec 2018, 14:06
by Shitty
Tjusig bro indeed, men då det i princip blir omöjligt att inte göra den 100% drivein (även om ja inte är en direkt motståndare till såna till varje pris och stället som sådant inte är direkt fotgängarvänligt) föll valet på en annan zon/förslag, tyvärr utan broattributet då, men hoppas det ska va till förnöjsamhet ändå, särskilt då förslagen på platsen var mångfalt fler.

Håll utkik framöver :)

// Shitty