Turf obalanserat mellan länder(?)

Förslagsdiskussioner

Moderators: TBIT, Stonecape

ojarnstr
Posts: 37
Joined: 13 May 2016, 15:20
Country: Finland

Re: Turf obalanserat mellan länder(?)

Postby ojarnstr » 11 Jul 2021, 14:24

Ett förslag som i bland har nämnts är att alla zoner skulle ha samma take points. Det tror jag inte på då skulle alltid de zontätaste områdena med minst höjdskillnader ha fördel. Det är nog bra att take points varierar då kanske orättvisorna lite roterar.

0-PPH zoner togs nyligen bort kanske det skulle jämnas ut lite +9- och +8-PPH zoner togs bort?

User avatar
HappyF
Zonemaker
Posts: 249
Joined: 08 Aug 2012, 10:53
Country: Sweden

Re: Turf obalanserat mellan länder(?)

Postby HappyF » 14 Jul 2021, 11:57

Jag ar inte den statistiken som du efterfrågar, men omgången före (d v s för sbnart 2 månader sedan) jämförde vi kilometrar i turfappen och då hade jag ca 50% mer km än Welshman (och eftersom det är fågelvägen är det ännu större skillnad i cyklade kilometrar), men han var två rank högre än mig. Så det är ingen tvekan om att det finns en obalans om man tittar på hur mycket man cyklar och hur mycket poäng man får. Att få det helt rättvist lär inte vara möjligt, men just nu är det många som upplever att det är en orimligt stor obalans (extremfallet jag sett skrevs om tidigare i tråden där en turfare i Skottland hade tagit 1/3 av antalet zoner som en duktig turfare i Sverige, men de hade lika många poäng).
Utan att veta hur du resp. Welshman rest så vill jag vill bara förtydliga att kilometer i turfappen inte visar hut mycket man har kört när man turfar. Den räknar ju sträcka mellan varje zontagning, så om du tar en zon i Stockholm och sen en i Göteborg så ökar din distans med ca 500 km. Och ännu mer då om du turistar i andra länder.


Return to “Förslag”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest