Page 1 of 1

Sjöholmens Station, Höör kommun

Posted: 15 Jun 2018, 11:37
by JKJE
Vid Ringsjöarna i Sjöholmen finns ett gammalt förfallet vackert stationshus som verkligen behöver ha en zon.
Bild från boken 100 balla ställen i Skåne. Förslag lagt i appen.