Page 1 of 1

Ny station Båstad (Hallandsåstunneln)

Posted: 29 Oct 2015, 17:04
by IA67
Från och med 13 december går tågen genom Hallandsåstunneln vilket innebär att Båstad station inte längre trafikeras utan att tågen istället stannar vid Båstads nya station. Är det inte läge att lägga in en ny zon som tas i bruk den 13 december på den nya perongen?!

Re: Ny station Båstad (Hallandsåstunneln)

Posted: 31 Oct 2015, 10:49
by Kingslayer
+1 Och gärna några till i Båstad. De nuvarande är alldeles för få och spridda för att vara till någon glädje för inhemska turfare eller turistturfare.

Re: Ny station Båstad (Hallandsåstunneln)

Posted: 31 Oct 2015, 10:56
by Kingslayer
Kanske ska specificera var Båstads nya station ligger?

Re: Ny station Båstad (Hallandsåstunneln)

Posted: 31 Oct 2015, 11:59
by IA67
Tycker plattformen är bästa placeringen. Då har folk på tågen möjligthet att ta zonen under stoppet genom att bara precis gå utanför tåget. samtidigt som folk i omgivningen kommer åt den. Lägger man den på annat ställe så måste tågåkande stiga av och ta ett senare tåg därifrån. Det blir ändå tufft för de på tåg om man inte gör zonen lika lång som hela perongen utan som nuvarande Båstadzonen. Där du på tåget måste förbereda dig genom att gissa hur tåget kommer att stanna just denna gång så du vet vilken dörr som hamnar rätt. Tiden tåget stannar gör att du inte både hinner förflytta dig (om du missbedömt) och ta zonen. Det är ju en fördel för turfare i Båstad om det finns zoner de kan ta flera gånger per dag hellre än att få någon enstaka poäng i timmen och behålla i dagar

Re: Ny station Båstad (Hallandsåstunneln)

Posted: 31 Oct 2015, 12:04
by IA67
Tyvärr är google efter med sina flygbilderna så det syns inte var perongen är. Jag ska försöka se var den ligger i förhållande till de hus som finns med på Google men jag åker inte den vägen förrän om 9-10 dagar. Annars får gärna någon från Båstad hjälpa till. Tänk då på att markera den så att den gå att ta om man bara stiger ut från tåget när det stannar annars missar ni chansen att kunna ta zonen många gånger och zonen blir bara intressant för er lokalt och för de som vill ha en unik zon (vilket ju bara sker en gång)

Re: Ny station Båstad (Hallandsåstunneln)

Posted: 22 Nov 2015, 10:05
by IA67
Tyvärr gjorde sjukdom att jag inte hann åka sträckan igen innan de stängde av tågtrafiken inför tunnelns öppnande. Finns det ingen i Båstad som har möjlighet att rita in en zon på en av de nya perrongerna som förslag här?

Re: Ny station Båstad (Hallandsåstunneln)

Posted: 27 Nov 2015, 17:17
by KPD
Båstad N är en fyrspårig station med plattformar på utsidan av spår 1 och 4, samt två genomfartsspår i mitten. Plattformarna börjar (sett från sydväst) strax efter att det blivit fyra spår i bredd och slutar vid stoppbocken för det femte spåret. Plattformarna torde vara 340 meter, vilket är längden för två X2000. Jag ska försöka återkomma med bilder.

https://www.google.se/maps/place/Båstad ... ea7a706fbf

Re: Ny station Båstad (Hallandsåstunneln)

Posted: 27 Nov 2015, 17:45
by KPD
Infartsväxlarna till Båstad N för ett tåg från Hallandsåstunneln. Stationen sträcker sig från sydväst till nordost, men för enkelhetens skull utgår jag från söder mot norr.

Plattformarna börjar strax efter växlarna. På plattformen på västra sidan är det ganska mycket vegetation på denna bild. Om skyltningen inte har ändrats nu, kommer tågen att göra uppehåll i södra änden, även om korta tåg stannar med framänden cirka 150 meter in.
Image

På denna bild ser man var plattformarna slutar mot norr. Skylten "330" är en s.k. U-tavla, som visar var ett resandetåg med längden 330 meter ska stanna. U-tavla "U" strax därefter visar var resandetåg med uppehåll senast ska stanna. Plattformarna förefaller alltså vara 340 meter vilket är längden för två X2000. Det är endast så långa tåg som kör så långt fram.
Image

Re: Ny station Båstad (Hallandsåstunneln)

Posted: 15 Dec 2015, 22:17
by KPD
När stationen väl togs i bruk, gällde inte de ursprungliga planerna. Tågen stannar i norra änden, alltså med framänden vid U-tavla "U" på den undre bilden i mitt förra inlägg. Medan tåget gjorde uppehåll, la jag ett förslag i appen.

Som namn föreslog jag "BåstadNorra". Officiellt heter den nya stationen Båstad norra, trots att den gamla stationen inte längre kan användas. För allmänheten kommer den bara att skyltas Båstad, men jag tycker, att det vore trevligt att låta zonnamnet påminna om att det också har funnits en annan station.