Page 1 of 2

Sjöbo kommun

Posted: 07 Oct 2016, 13:24
by Gooseson
Zonförslag i de västar delarna av Sjöbo samhälle.

Förslaget är väl inte avsett som ett "sevärdhetsförslag" utan mer som ett "transportsträckeförslag".

Mellan Bil-Bengtssons och Scanjets inhägnader löper en liten gång/cykelstig som förbinder zonerna SandbäckZon och Välahusen med varandra. Använder den flitigt när jag är ute och turfar.
På denna stig kan man lägga en zon för att inte göra transportsträckan så lång.

Har inget bra namnförslag, hade tänkt mig "Jagrullar" eftersom Bil-Bengtsson är återförsäljare av Volvo och det är en rejäl nerförsbacke i sluttningen, men det namnet är redan upptaget.

Mittpunktskoordinater: ca 55.63589, 13.68509

Vy från norr:
Image

Vy från söder:
Image

Förslag till placering på kartan:
Image

Re: Sjöbo kommun

Posted: 07 Oct 2016, 13:26
by Kingslayer
Noterat. Inväntar fler förslag först.

Re: Sjöbo kommun

Posted: 07 Oct 2016, 13:29
by Gooseson
Tack för det, kommer ett eller två till de närmsta dagarna.

Re: Sjöbo kommun

Posted: 10 Oct 2016, 20:03
by gorran
Tänkte föreslå samma ställe och som sägs, en länk mellan 2 andra zoner.

Re: Sjöbo kommun

Posted: 11 Oct 2016, 02:24
by Gooseson
Här kommer ett nygammalt zonförslag. Zonförslaget ligger inte i Sjöbo samhälle men väl i Sjöbo kommun.

Zonförslaget hör definitivt till kategorin "Sevärdhet"

Hallsbergs Stenar som platsen heter, ligger strax söder om Färs Härads hembygdsgård i Heinge eller "Heng" som lokalbefolkningen säger.

Historien bakom denna lilla skånska sevärdhet är i korthet följande:
Omkring 1870 började bonden och f.d. möllaren Nils Nilsson sitt arbete med att hugga in bibliska texter i stenar som hämtats från de omgivande markerna. Det tog honom 10 år och resulterade i 13 stenar med bilder och texter från Bibelns profetiska böcker. På stenarna finns redogörelser om skapelsen, syndafallet, den stora striden, frälsningsplanen, antikristmakten, Guds sigill, domen, den sista krisen och Jesus återkomst.

Mittpunktskoordinater: ca 55.67274, 13.89371

Image

Image

Image

Re: Sjöbo kommun

Posted: 12 Oct 2016, 16:45
by Gooseson
Så kommer då det tredje och sista zonförslaget och nu är vi åter i västra delarna av Sjöbo samhälle.

Syftet med zonen är dels att knyta samman zonerna "Sågfilen" och "Välahusen" dels att försöka flytta zontyngdpunkten lite mer mot väster eftersom det idag är en dominans av zoner i Sjöbos centrala/östra delar.

Zonen i sig är väl inget märkvärdigt mer än att här gick tidigare järnvägen mellan Malmö och Simrishamn. Den lades ner 1981 och spåren revs upp 1991. Utöver det har man fin utsikt över Vombsänkan med Romeleåsen i bakgrunden.

Vad gäller namn föreslår jag "Skenbart", detta i analogi med den andra zon vi redan har på den nerlagda bansträckan och vars namn är "Spårlöst"

Mittpunktskoordinater; ca 55.63317, 13.67854

Vy mot söder - Vombsänkan och Romeleåsen i en disig bakgrund.
Image

Vy mot väster
Image

Vy mot norr
Image

Vy mot öster
Image

Förslag till placering på kartan:
Image

Re: Sjöbo kommun

Posted: 24 Oct 2016, 12:48
by Kingslayer
Ni har varit flitiga med förslag, sex stycken har jag räknat in den senaste tiden. Med det nya systemet för kvoter där vi jobbar på kommunnivå tilldelas varje kommun zonkvoter primärt enligt hur många zoner som redan finns per kommuninnevånare och sekundärt efter aktivitet. Då Sjöbo kommun har relativt många zoner per capita är er kommunkvot en zon per fyramånadersperiod. Det som kan påverka kvoten uppåt är om ni ökar aktiviteten. Även om det kanske låter lite är ni i alla fall garanterade tre nya zoner per år, vilket inte var fallet tidigare och som ni har upplevt (och det är lika för alla, min egen hemkommun Åstorp får också bara en zon i denna period). Med det som bakgrund tycker jag ni får välja själva vilket av de sex förslagen som har högst prioritet. Lägg sex poäng på det viktigaste förslaget, fem på näst viktigaste osv ner till en poäng till den minst viktiga så summerar vi. Omröstningen bara för er som turfar regelbundet i kommunen (jag vet vilka ni är) ;) Lägg er röst som en kommentar nedan. Resultatet kan också användas av kommande zonmakare, bara bumpa tråden.

A. Sjöbo IP
B. Bil-Bengtssons
C. Hallsberg Stenar
D. Skenbart
E. Sövde badplats
F. Sövde cykelbro

Re: Sjöbo kommun

Posted: 24 Oct 2016, 15:34
by Gooseson
6p - B
5p - C
4p - E
3p - D
2p - A
1p - F

Re: Sjöbo kommun

Posted: 24 Oct 2016, 16:30
by Tangotwozero
6 E
5 F
4 D
3 A
2 B
1 C

Re: Sjöbo kommun

Posted: 25 Oct 2016, 15:44
by gorran
6A
5B
4D
3E
2F
1C