Page 1 of 1

Lund - Rinnebäcksravinen

Posted: 30 Oct 2017, 06:57
by KPD
Rinnebäcksravinen är ett naturreservat i sydvästra Lund. Två "vanliga" zoner är placerade på utsidan av reservatet, nämligen Ravin och TheRift. Jag skulle vilja föreslå minst en zon inne i naturreservatet. Även om en sådan zon skulle komma nära de befintliga, blir det tillräckligt avstånd med hänsyn till förhållandena.

Naturreservatet är inhägnat med ett staket. Sommartid betar djur i reservatet, som är indelat i två hagar. Allmänheten har tillträde via stegar över staketet. I första hand föreslår jag en zon i östra delen norr om ravinen. En andra zon skulle kunna förläggas till västra delen.

Image

Image

Image
Stegar är placerade vid de gula pilarna. En zon vid 1 (RinnebäckÖ) ger längst promenad. En ytterligare zon vid 2 (RinnebäckV) skulle ge ett incitament att gå genom naturreservatet i hela dess längd.

Zon 1
Image

Image

Image
Ravinen sedd från nordost. Vägen mot zonförslaget löper på höger sida, och zonen TheRift finns till vänster om bilden.

Zon 2
Image

Image

Image

Re: Lund - Rinnebäcksravinen

Posted: 06 Dec 2017, 11:55
by wsnurr
Hoppas att RinnebäckÖ hamnade så att man måste ner i ravinen för att ta den :)

Re: Lund - Rinnebäcksravinen

Posted: 06 Dec 2017, 22:00
by KPD
Tack för en trevlig zon! Den var dock besvärligare än jag trodde. Det var betydligt lerigare än jag hade anat, att det skulle vara. Dessutom är stegarna inte roliga, med sina ojämna fotsteg. Åtminstone 51 gånger vill jag ta mig dit.

Nuvarande plats är bra, men det hade inte varit hela världen, om den hade hamnat nere i ravinen. Särskilt sommartid går många där.

Re: Lund - Rinnebäcksravinen

Posted: 27 May 2018, 09:45
by KPD
Att RinnebäckÖ efter ett halvår skulle vara en 155/+3-zon var bättre än jag hade anat. Det talar för att man också skulle kunna lägga ut RinnebäckV. Sommartid ger korna en extra dimension åt ett besök i Rinnebäcksravinen.

Image