Två zoner vid Björklinge

Moderator: Zonemakers

pemel
Posts: 29
Joined: 09 Jan 2017, 22:11
Country: Sweden

Två zoner vid Björklinge

Postby pemel » 29 Sep 2019, 21:16

Två zonförslag norr om Björklinge kommer här.
Första: "Sätunazon"/"SätunaAllé"
Sätuna säteri är ett gods i Björklinge i Uppsala kommun. Sätuna säteri är beläget vid norra delen av Långsjön i Björklinge socken, cirka 23 km norr om Uppsala. Sätuna har anor från början av 1600-talet och nuvarande huvudbyggnad är från mitten av 1700-talet. Söder om herrgårdsbyggnaden sträcker sig en lång dubbelradig allé. Säteriet ägs numera av Sätuna AB och på säteriet bedrivs ett betydande jordbruk.
Info från Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4tuna_s%C3%A4teri.

Andra: "Sätunaviken"/"SätunaKobad"
Långsjön är en sjö i Uppsala kommun i Uppland och ingår i Norrströms huvudavrinningsområde. Sjön är 12,5 meter djup, har en yta på 2,46 kvadratkilometer och befinner sig 26 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Sävastabäcken. Långsjön är cirka 3 km lång, och sträcker sig i nordsydlig riktning, strax öster om Björklinge samhälle. Vid dess norra ände, Sätunaviken, ligger Sätuna säteri (nära zonförslaget) och vid dess södra ände ligger på någon kilometers avstånd Sandbro säteri. Sjön är en källsjö och har ett utmärkt badvatten. Sjön avrinner genom Fyrisåns vattensystem.
En historisk länk via Björklinge Hembygdsförening, https://bjhf.kulturhotell.se/items/show/4028.
Attachments
Sätunaviken_IMG0456-.jpg
Sätunaviken_SätunaKobad
Sätunaviken_IMG0456-.jpg (212.58 KiB) Viewed 2847 times
Sätunazon_IMG0454-.jpg
Sätunazon_SätunaAlle
Sätunazon_IMG0454-.jpg (264.59 KiB) Viewed 2847 times

Return to “Uppsala”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest