Obbola, fler zoner önskas.

Moderator: Zonemakers

Munin
Zonemaker
Posts: 355
Joined: 25 Sep 2014, 19:35
Country: Sweden
Location: Uppsala/Sweden

Re: Obbola, fler zoner önskas.

Postby Munin » 16 Oct 2016, 22:20

Jag förstår att alla kanske inte vet hur man läggar in bilder här i forumet, men att skriva en motivering till varför en specifik zon borde bli till här på forumet, det kan alla göra. Att bara gå på förslagen lagde i appen, kan bli väldigt fel. Jag har lärt mig det och vill därför ha mer förslag och kommentarer i forumet, där även andra turfare får en möjlighet att kommentera förslagen.

Riktlinjerna säger att man ska försöka se till zonernas 'mervärde' i form av nåt speciellt med dem. Vilket för oss tillbaka till motiveringar här i forumet...välj ut ett eller två förslag, berätta var de ligger och vilka redan existerande zoner som ligger i närheten och motivera varför de ska bli verklighet...då har ni en mycket bättre chans att få igenom era zonförslag, än att bara hänvisa till att de förslag ni lagt i appen är inom ramen för kriterierna. Det ligger VÄLDIGT många förslag i appen, vilket är ytterligare en anledning till att få mer vägledning här i forumet.

Sen håller jag inte med om att aktiviteten i Obbola och Holmsund är speciellt hög, de flesta zoner byter knappt ägare ens en gång per dygn (HimmelskFrid, Järnhörnet, WesterSlope, VälkommenÅter, EsbergsZon, ObbTower, Stig, Husvagnszon). Jag hittar tre zoner med tp under 125 p (Tippzon, KoleraP och StoraBlå). Jämför detta med Umeå där zonerna byter ägare nästan en gång i timmen och ligger på 65/80/95 p ändå ut i ytterområdena (Tomtebo, Ersboda,Grubbe, Teg).

Turfa lugnt!

MrTJ
Posts: 45
Joined: 04 Feb 2014, 14:32
Country: Sweden
Location: Umeå

Re: Obbola, fler zoner önskas.

Postby MrTJ » 20 Dec 2016, 14:41

Tack för den här tiden. Får hoppas, när den nya friska zoner kommer, att någon eller några hamnar i Obbola/Holmsund. De som önskats ligger fint till, när det gäller naturskönt och sevärt samt på ett bra sätt binder ihop turffärden genom stock och sten, gropiga grusvägar och stigar. Uppfyller kriterierna med råge, helt klart i paritet till en del som lagts ut i Umeå. Önskar God Turfjul..

MrTJ
Posts: 45
Joined: 04 Feb 2014, 14:32
Country: Sweden
Location: Umeå

Re: Obbola, fler zoner önskas.

Postby MrTJ » 19 Feb 2017, 19:56

Bäste ZM, vem det nu må vara. Vi är ett gäng i Obbola som enligt tidigare önskat och önskar ff en del nya zoner i Obbola, via appen. Främst då den sydvästra delen av Obbolaön. Där nämns bland annat Karlspir i appen (norr om zonen Bockholmenbro), som på ett fint sätt binder samman en Turffärd med havet/fjärden som närmaste granne, med andra ord mycket naturskönt och därför en upplevelse för turfare som även kommer från andra områden. Det unika är att om man nu ska följa zonerna på ett systematiskt sätt så är det endast cykel eller till fots man kan göra det. Zonerna binds ihop med små stugvägar (en del med vägbommar vägbommar), gångstigar samt eländig terräng emellanåt i skog och mark. Men inget som hindrar en Turfare som känner närheten till nästa Zon inte är allt för avlägsen och därför behåller motivationen att fortsätta mot den. Så det är och blir till att röra på sig. Önskemålen uppfyller, samtliga kriterier , på något speciellt. En förtätning gör att avstånden minskar mellan zonerna , som idag är relativt stort , vilket gör att än fler lockas att förlägga sitt turfande i skärgården. Då det enligt Munin råder brist på zoner så gäller det att passa på att eska inför våren och sommaren då turfandet ökar i allt väsentligt. Inte minst då i Skärgården men även i Umeå i stort. Tyvärr så tappade vi en del yngre turfare förra sommaren då det hela tiden var blockat och antalet zoner inte räckte till för de som var intresserade. Argumentet med liten tilldelning eller brist på zoner gör mig aningen fundersam. När man tittar i ett Norden perspektiv så finner man ganska snart att övriga länder samt till viss del även delar av Sverige är likna vid rappsfält i jämförelse med där turfarna verkligen finns så vari består bristen i annat än turfare ?. Sen kriterierna om en speciell plats för placeringen så finner man att det kriteriet inte verkar gälla fullt ut. Här ute har vi inte så många vackra monument men väl en fin skärgård, som är väl så motiverande att få några zoner extra till. Så med dom orden så framför jag vår önskan om en tilldelning av lite extra zoner i såväl Holmsund som Obbola. Antingen enligt önskemålen lagda i appen eller där det kan vara lämpligt för att uppnå en "tätare" tillvaro av zoner. Även en utökning av zoner , framför allt efter E12 till Obbola , önskas. Om det finns svårigheter att lokalisera önskemålen som lagts i appen , så skriv gärna det. Vi är Turfare inga dataproffs, därför lämnar vi våra önskningar i appen. Det har fungerat förr och rimligen borde det fungera även idag. Med en förhoppning om en positiv utveckling av Turfandet i vår närhet och Umeå i stort. Bästa Turfhälsningar från oss.

User avatar
LeiLar
Posts: 767
Joined: 26 Jan 2013, 01:09
Country: Sweden
Location: Umeå

Re: Obbola, fler zoner önskas.

Postby LeiLar » 20 Feb 2017, 11:37

Instämmer med föregående talare!
Image
(LeiLar, Turf member since: 2013-01-26 00:37:51)

MasterOfTurf
Zonemaker
Posts: 224
Joined: 26 Nov 2012, 22:51
Country: Sweden

Re: Obbola, fler zoner önskas.

Postby MasterOfTurf » 24 Feb 2017, 19:40

Tack för förslagen. Nu finns det mer att trampa runt på i Obbola :)

MrTJ
Posts: 45
Joined: 04 Feb 2014, 14:32
Country: Sweden
Location: Umeå

Re: Obbola, fler zoner önskas.

Postby MrTJ » 24 Feb 2017, 21:21

Tack så jättemycket, det va välkommet. Ta gärna en titt på önskningar efter Obbolvögen E12,Förutom den vid Gokartbanan strax söder om flygplatsen , även de som är lagda efter en mindre grusväg som delas mitt i med en spång, som man bara kan gå eller cykla över. Önskningar lagda med tanke på dels den går genom ett naturområde samt att man slipper cykla efter E12 hela vägen till Obbola o tvärtom. Med andra ord lite trafiksäkrare Zonerna binder ihop Fint med de andra zonerna i naturområdet Sandkorset, Tittapåfågel, Hangtight samt Tuvan. Å vidare mot Obbola. Önskemålen lagda i appen. Tack för nu. :-) och välkommen åter.

MrTJ
Posts: 45
Joined: 04 Feb 2014, 14:32
Country: Sweden
Location: Umeå

Re: Obbola, fler zoner önskas.

Postby MrTJ » 28 Apr 2017, 12:49

Tack för de nya zonerna efter Obbolavägen, mycket välkommet. Vid extra tilldelning så lägg gärna ut några till i Obbola. Det har ökat med turfare i Obbola och det gör att behovet av några zoner till är önskvärda. Till exempel norr om fiskehamn zonen. Där är det aningen glest. Så välkommen åter å tack än en gång. Bästa Turfhälsningar.

MrTJ
Posts: 45
Joined: 04 Feb 2014, 14:32
Country: Sweden
Location: Umeå

Re: Obbola, fler zoner önskas.

Postby MrTJ » 12 May 2017, 05:17

Hej! Angående förtätningszoner i Obbola se gärna på förslag lagda i appen, det syns relativt tydligt där man med fördel kan placera ut zoner för att förtäta i synnerhet i södra delen av Obbola, men naturligtvis även de mer centrala delarna. En del av vägarna är försedda med vägbom, men det hindrar inte turfare som går eller cyklar. Så strössla på med zoner. Om det råder brist på zoner för att lägga ut fler, så släck ner några i våra grannländer :lol: till förmån där turfarna finns. :D Tack på förhand, Bästa Turfhälsningar

User avatar
Shitty
Zonemaker
Posts: 432
Joined: 22 May 2013, 11:22
Country: Sweden
Location: Sthlm söderort

Re: Obbola, fler zoner önskas.

Postby Shitty » 15 May 2017, 17:59

Obbolaobbolaobbola

MrTJ
Posts: 45
Joined: 04 Feb 2014, 14:32
Country: Sweden
Location: Umeå

Re: Obbola, fler zoner önskas.

Postby MrTJ » 15 May 2017, 22:32

Det blir en bra början Obbola 3 ggr =3 nya zoner :lol:


Return to “Västerbotten”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest