Flytt av Bölemur

Moderator: Zonemakers

gustaf3
Posts: 16
Joined: 04 Sep 2017, 05:41
Country: Sweden

Flytt av Bölemur

Postby gustaf3 » 12 Oct 2017, 21:36

Zonen Bölemur är inte längre möjlig att ta. Man har rivit trappan upp och monterat stängsel så att ingen kan/ bör ta sig ut till zonen. Verkar vara en permanent åtgärd.
Förslag: Zonen flyttas till området innan muren, där strandpromenad och gångstigar upp till Baggböle herrgård möts.
Den platsen är skyltad som Kvarnängen, vilket borde zonens nya namn. Se bifogade bilder. ImageImage
Med vänlig hälsning,
Gustaf Brolin alias
ZoneBanger[/QUOTE]

Munin
Zonemaker
Posts: 368
Joined: 25 Sep 2014, 19:35
Country: Sweden
Location: Uppsala/Sweden

Re: Flytt av Bölemur

Postby Munin » 17 Oct 2017, 11:42

Flyttad! Testa om det blev bra och om inte, återkom med ytterligare flytt.

gustaf3
Posts: 16
Joined: 04 Sep 2017, 05:41
Country: Sweden

Re: Flytt av Bölemur

Postby gustaf3 » 17 Oct 2017, 21:12

Tackar.
Återkommer med ev justeringsförslag nästa takeover.


Return to “Västerbotten”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest