Page 1 of 1

Flytt av Bölemur

Posted: 12 Oct 2017, 21:36
by gustaf3
Zonen Bölemur är inte längre möjlig att ta. Man har rivit trappan upp och monterat stängsel så att ingen kan/ bör ta sig ut till zonen. Verkar vara en permanent åtgärd.
Förslag: Zonen flyttas till området innan muren, där strandpromenad och gångstigar upp till Baggböle herrgård möts.
Den platsen är skyltad som Kvarnängen, vilket borde zonens nya namn. Se bifogade bilder. ImageImage
Med vänlig hälsning,
Gustaf Brolin alias
ZoneBanger[/QUOTE]

Re: Flytt av Bölemur

Posted: 17 Oct 2017, 11:42
by Munin
Flyttad! Testa om det blev bra och om inte, återkom med ytterligare flytt.

Re: Flytt av Bölemur

Posted: 17 Oct 2017, 21:12
by gustaf3
Tackar.
Återkommer med ev justeringsförslag nästa takeover.