Zonförslag Västerås

Moderator: Zonemakers

playstreetking
Posts: 11
Joined: 17 Apr 2014, 21:01
Country: Sweden

Re: Zonförslag Västerås

Postby playstreetking » 06 Jun 2017, 21:18

Zonförslag - Skultunavägen (Västerås)

Det finns en lång cykelbana efter Skultunavägen i Västerås. Det finns en befintlig zon i norra änden (RidgePasture) och i söder finns SkultunaZone. Mellan dessa två zoner finns inga på den fina cykelbanan som går efter hela Skultunavägen. Det är en sträcka på ganska exakt 2 km som skulle kunna få några zoner utlagda.

Jag har provat att rita, testcyklat och på plats bedömt förslagen, och hemma på kartan mätt avstånd till befintliga zoner. På den 2 km långa sträckan kan man ju tänka sig att det skulle bli bra med t.ex. 3 zoner på den sträckan, men 500 metern mellan varje zon. Om det avståndet väljs mellan zonerna hamnar de inte riktigt bra i förhållande till befintliga zoner. Istället tror jag att fyra zoner på sträckan, med 400 meter mellan varje, en bra lösning.

PÅ en google-map-karta har jag ritat in förslagen och de befintliga zonerna:
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=s ... 85536&z=14

För att förklara terrängen lite, så ligger det på östra sidan om Skultunavägen en skog med motionsspår. Från Skultunavägen är ingen lätt skog att ta sig in i, då det är stora höjdskillnader och bergigt. Så de befintliga zoner som ligger i skogen tas enbart från motionsspåren, inte nerifrån Skultunavägen.

På västra sidan om Skultunavägen är det kyrkogård och ett kolonistugeområde. Höjdskillnaden är ganska stor utom längst i söder då det planar ut.
Från RidgePasture i norr till SkultunaZone i söder så är det en höjdskillnad på ca. 20 meter.
Den norra av de föreslagna zonerna (HovdestaBuss) kan upplevas som att den hamnar lite nära den befintliga (Hovdestalund). Ingen cyklar dock den gena vägen över den stora gräsmattan, det vore att häda :-) . Möjligen kan vi titta på en alternativ placering/flytt av befintliga Hovdesta-zonen (men det är lite knepigt med kyrkogård, den ligger ganska bra där den är idag).

Den andra (norrifrån) föreslagna zonen Rosenlund kan upplevas som nära den befintliga BigCross. Men för att ta sig ner till (eller upp från) BigCross måste man följa den slingriga vägen och det är riktigt stor höjdskillnad (10 meter) och en stenmur hindrar effektivt alla försök att ta en genväg.
Har mätt lite och redovisar lite siffror kring avstånden mellan befintliga zonerna på kyrkogården och i koloniområdet. Avstånden till zonerna i skogsområdet har jag inte redovisat, då det är näst intill omöjligt att ta sig dit. De zonerna tas enbart från motionsspåret.

Det är ganska stor skillnad mellan avståndet fågelvägen och den sträcka man faktiskt behöver cykla. Detta beror på kyrkogårdsmurar, höjdskillnader och kolonitomter och det finns heller inga större möjligheter att ta en närmare väg om man promenerar.

RidgePasture (bef. zon) – HovdestaBuss (ny zon): Att cykla =ca 400 m. (Fågelvägen = ca 380 m.)
HovdestaBuss (ny) - Hovdestalund (bef.): 310 m. (210 m.)
HovdestaBuss (ny) - Gravklockan (bef.): 390 m. (310 m.)
HovdestaBuss (ny) – Rosenlund (ny): 400 m.
Rosenlund (ny) – BigCross (bef.): 320 m. (160 m.). (10 meters höjdskillnad)
BigCross (bef.) – OvanÖvreÅväg (ny): 400 m. (250 m.)
OvanÖvreÅväg (ny) – Koloniföresyn (bef): 430 m. (170 m.)
OvanÖvreÅväg (ny) – Skultunavägen (ny): 400 m.
Koloniföresyn (bef.) – Skultunavägen (ny): 390 m
Skultunavägen (ny) – Vallbybroa (bef): 380 m.
Skultunavägen (ny) – SkultunaZone (bef): 420 m.

En Eniro-karta som försöker redovisa avståndet mellan förslag och befintliga zoner, vet inte riktigt hur eniro-länkar fungerar och hur länge den finns kvar, men här är den:
https://kartor.eniro.se/m/TZqsu

Det kan verka mycket att önska fyra zoner på en och samma gång. Skulle vår zonläggare tycka att förslaget totalt är bra, men inte vill släppa så många zoner på en gång, så skulle man kanske kunna tänka sig att börja med två av de föreslagna zonerna. Och sedan vid ett senare tillfälle fortsätta med att lägga ut de andra två zonförslagen. Dock tror jag att det vore olyckligt att säga att två eller tre nya är Ok och flytta och tänka på andra placeringar än de föreslagna. Känns som jag vridit och vänt på detta och kommit fram till något bra :-)

Oavsett om ett par eller alla fyra förslagen kan bli nya zoner, så känns Skultunavägen som en vit fläck på vår turfkarta, och jag är övertygad om att det kommer att vara zoner som mottas mycket positivt och kommer att tas mycket och ofta. Det är en riktigt skön sträcka att cykla, både uppifrån och nerfrån!

Kommentera gärna och fråga.

Med vänlig häslning
// playstreetking (Alf Gustafsson)

User avatar
Shitty
Zonemaker
Posts: 382
Joined: 22 May 2013, 11:22
Country: Sweden
Location: Sthlm söderort

Re: Zonförslag Västerås

Postby Shitty » 13 Jun 2017, 12:50

Playstreet: Snyggt, lätt å missa för en utsocknes.
Ska se va vi kan göra

Makrillen71
Posts: 2
Joined: 23 Jul 2016, 11:06
Country: Sweden

Re: Zonförslag Västerås

Postby Makrillen71 » 16 Jul 2017, 22:08

När jag tittar på turfkartan tycker jag att en zon vid skallbergets centrum skulle fylla en lucka mellan dyzone och sunnysidezone. Ett passande namn vore skallcentrumet eller kanske skullcenter?

User avatar
Velocipedryttaren
Posts: 648
Joined: 22 May 2012, 11:27
Country: Sweden
Location: Västerås

Re: Zonförslag Västerås

Postby Velocipedryttaren » 17 Jul 2017, 07:50

När jag tittar på turfkartan tycker jag att en zon vid skallbergets centrum skulle fylla en lucka mellan dyzone och sunnysidezone. Ett passande namn vore skallcentrumet eller kanske skullcenter?
Nu finns det ju inget Skallbergets centrum ;) men Karlfeltsplatsen som du nog syftar på är ett hål i turfkartan men jag vill inte ha en ny zon i min lila kartbild där :lol: För zonmakaren ligger detta vid korsningen Karlfeltsgatan och Silfverstolpes gata.

User avatar
Velocipedryttaren
Posts: 648
Joined: 22 May 2012, 11:27
Country: Sweden
Location: Västerås

Re: Zonförslag Västerås

Postby Velocipedryttaren » 17 Jul 2017, 07:55

Mellan Blomlådan och PasquePark är det så långt utan zon att man behöver stanna för vätskekontroll vid Gideonsbergs Puben, så varför finns det ingen zon just där?

Makrillen71
Posts: 2
Joined: 23 Jul 2016, 11:06
Country: Sweden

Re: Zonförslag Västerås

Postby Makrillen71 » 17 Jul 2017, 18:01

När jag tittar på turfkartan tycker jag att en zon vid skallbergets centrum skulle fylla en lucka mellan dyzone och sunnysidezone. Ett passande namn vore skallcentrumet eller kanske skullcenter?
Nu finns det ju inget Skallbergets centrum ;) men Karlfeltsplatsen som du nog syftar på är ett hål i turfkartan men jag vill inte ha en ny zon i min lila kartbild där :lol: För zonmakaren ligger detta vid korsningen Karlfeltsgatan och Silfverstolpes gata.
Tack för rättelsen, menade vid Coop nära där :-)

User avatar
SunYour
Zone General
Posts: 2057
Joined: 29 Dec 2011, 00:56
Country: Sweden

Re: Zonförslag Västerås

Postby SunYour » 18 Jul 2017, 00:16

SkullCenter lät coolt ändå! 8-)
Mobile: Samsung S7| Location: Västerås / Stockholm

User avatar
Shitty
Zonemaker
Posts: 382
Joined: 22 May 2013, 11:22
Country: Sweden
Location: Sthlm söderort

Re: Zonförslag Västerås

Postby Shitty » 30 Jul 2017, 17:08

Noterat :)

Yoda70
Posts: 6
Joined: 02 Dec 2013, 13:10
Country: Sweden

Re: Zonförslag Västerås

Postby Yoda70 » 09 Aug 2017, 15:45

Saknar en zon i södra delen av Vedboskogen för att rundan ska bli komplett. Det går en stor grusväg (röd) från cykelvägen som sedan korsas av en mindre stig (blå) som vore lämplig att förlägga en ny zon på (gul)
Vedbo.jpg
Vedbo.jpg (155.47 KiB) Viewed 704 times

Yoda70
Posts: 6
Joined: 02 Dec 2013, 13:10
Country: Sweden

Re: Zonförslag Västerås

Postby Yoda70 » 10 Aug 2017, 15:09

I skogen bakom Eriksborg, vid zonen CornerCroft går en fint preparerad grusväg (blå på kartan) som skulle må bra av en ny zon (gul).
Eriksborg.jpg
Eriksborg.jpg (80.89 KiB) Viewed 698 times


Return to “Västmanland”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest