Zoner utanför tätort i Södra länet

Moderator: Zonemakers

Lillklippan
Posts: 66
Joined: 23 Jul 2013, 20:22
Country: Sweden

Zoner utanför tätort i Södra länet

Postby Lillklippan » 19 Aug 2013, 13:41

Jag har nu lagt in förslag på några zoner för att brja knyta samman täterorterna I södra delen av länet.
Första förslagen I Turf jag lagt in är Askövikens fågelskådnings torn, Tidöslott och Lilla Rytterna kyrkoruin. Detta för att börja binda ihop en väg mot Strömsholm. (Tyvärr skrev jag nog StRytterneCR som namn och borde istället vara LiRytterneCR).

Några andra jag inte lagt in ännu är gravhögarna vid Horn, Borgbyskans vid Kolbäck och Munktorpskyrka.

Jag tror att dessa skulle minska trycket inne I Västerås och även göra utflycker runt om mer intressanta samt ett första led att binda ihop vägar mellan orterna I södra västmanland till en mer nära enhet.

Lillklippan
Posts: 66
Joined: 23 Jul 2013, 20:22
Country: Sweden

Re: Zoner utanför tätort i Södra länet

Postby Lillklippan » 20 Aug 2013, 10:55

Jag fann även denna info om Borgby skans.
Det finns även fler fornborgar som säkert skulle kunna bli bra Turf ställen. T.ex. Sorby borg I Rytterne.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Borgby_skans#Borgby_skans

Lillklippan
Posts: 66
Joined: 23 Jul 2013, 20:22
Country: Sweden

Re: Zoner utanför tätort i Södra länet

Postby Lillklippan » 10 Sep 2013, 18:19

Jag la nu ett förslag som jag felaktigt kallade för Borgbyskans det skall naturligt vis vara Sorby borg

Sorby borg är en av Rytterne sockens 5 fornborgar, belägen 1700 meter väster om Rytterne kyrka, intill landsvägen. RAÄ nummer 23:1. Fornborgen är ca 100 x 100 m i diameter. 20 meter över havet.

Den är uppbyggd av ett flertal murar med en inre huvudmur, och är omgiven av ett system av förborgar; en inre och en yttre förborg, utanför vilken mindre stensträngar löper. Borgen har delvis bevarad kallmurning.

Sorby borg antas ha varit en farledborg för att skydda den forntida viken in mot Rytterne kyrka.

Lite annan info på minna tidigare förslag.

Borgby skans är belägen i Säby socken, Västmanland. (RAÄ 81:1) Den har dubbla murar, en inre ca 150 meter lång och en yttre ca 250 meter lång. Kallmurning är ännu synlig på flera ställen. Inga spår av några kulturlager finns i borgen, och den har troligen varit i sparsamt bruk.


Lilla Rytterne kyrka uppfördes omkring år 1200 cirka tre km öster om den nuvarande kyrkobyggnaden. Den sista gudstjänsten hölls år 1817. Kyrkan är numera en ruin.


Hornåsens gravfält ligger i Horn norr om Kvicksund i Rytterne socken i Västerås kommun.

På Hornåsens krön ligger Västmanlands största gravfält med cirka 200 gravar. Gravfältet användes från bronsåldern till sen järnålder och består av sju gravrösen, två gravhögar, 190 stensättningar i olika former (bland annat 2 skeppsformiga och en treudd), en rest sten och en stensträng. Bland rösena är ett rektangulärt och det största 2,3 meter högt och 14 meter i diameter.

Hornåsen är en del av Strömsholmsåsen.


Munktorps kyrka är en kyrkobyggnad i Munktorp i Västerås stift. Den är församlingskyrka i Köpingsbygdens församling.

Egentligen består Munktorps kyrka av två sammanbyggda kyrkor. Ursprungliga kyrkan kallas Davidskyrkan och uppfördes enligt gamla uppgifter omkring år 1055. Kyrkan upphovsman är "Västmanlands apostel" den engelske abboten David som avled 1082. Munkarna stannade kvar i Munktorp som blev Västmanlands kyrkliga centrum. I närheten av kyrkan finns Sankt Davids källa där han enligt traditionen förrättade dop. Kvarlevorna av David lades i ett skrin som begravdes i kyrkan. På 1400-talet flyttades relikerna till Västerås domkyrka.

Ursprungskyrkan var en östtornskyrka bestående av ett litet långhus och torn ovanför koret. På 1200-talet tillbyggdes ett enskeppigt långhus väster om tornet, i praktiken en ny kyrka. På 1500-talet tillkom sidoskeppen och kyrkan omdanades till en treskeppig basilika. Fullt utbyggd blev kyrkan 70 meter lång. 1986 lät man av praktiska skäl vända kyrkorummet så att Davidskyrkans altare låg åt väster.

Det kraftiga fästningslika tornet är oproportionerligt stort i förhållande till det ursprungliga långhuset. Troligen har tornet under senare tid blivit påbyggt. Numera kröns tornet av en lanternin. I kyrkorummet finns en så kallad ambo som är en öppning i en pelare och kan användas som talarstol vid läsning av bibeltexter under gudstjänst.


Tidö är ett slott belägget strax sydväst om Västerås i Västmanland.

Sedan 1971 är Tidö slott öppet för allmänheten. Vid slottet finns bland annat leksaksmuseum, värdshus och kapell. Tidös äldsta byggnad är en borg med kvadratisk grundplan som kallas Oldenburg. Den är sannolikt uppförd av riksrådet Gren vid slutet av 1400-talet och står ännu kvar som ruin. Det nuvarande slottet uppfördes av Axel Oxenstierna 1625-1645. Sannolikt gjorde någon holländsk arkitekt upp de första ritningarna, men efter 1640 övervakade Nicodemus Tessin d.ä. byggandet. Det består av en rektangulär huvudbyggnad och tre lägre sammanhängande flyglar, som omger en kvadratisk borggård. Man kommer in på gården genom ett stort valv i södra flygeln.

Den kraftiga sandstensportalen flankeras av doriska halvkolonner, som bär upp ett doriskt bjälklag och däröver ett praktfullt dubbelvapen för Oxenstierna och Bååt. De skulpterade Tidö-dörrarna finns i imponerande antal på slottet, liksom de ursprungliga bjälktaken med sina renässansmotiv. Axel Oxenstiernas paradvåning har fått stå orörd genom tiderna.

Tidös förste med säkerhet kände ägare var riksrådet Ivar Magnusson Gren (död efter 1495). Hans dotter sålde gården 1537 till drottning Margareta Eriksdotter (Leijonhufvud). Gustav Vasa bytte det 1540 mot Ekolsund till Göran Åkesson (Tott). Han ärvdes av sin syster Kristina, gift med riksrådet Johan Bååt. Dennes sondotter Anna, sedan 1608 gift med Axel Oxenstierna, fick vid arvskiftet efter fadern 1610 Tidö på sin lott. Därefter innehades Tidö av medlemmar av släkterna Oxenstierna, Soop af Limingo, Dohna, Ridderstolpe och Treschow med flera. 1889 köptes det av Carl David von Schinkel. Samma år fick han fideikommissrätten på Hamrångeverken i Norrland flyttad till Tidö. Idag ägs Tidö Slott av David och hans hustru Christina von Schinkel


Informationen är hämtad från Wiki.


Askövikens fågel torn m.m.
http://www.sofnet.org/fagellokaler/vasteras/askoviken/

StarDust
Zonemaker
Posts: 1500
Joined: 09 Aug 2010, 16:37
Country: Sweden
Location: Uppsala

Re: Zoner utanför tätort i Södra länet

Postby StarDust » 13 Sep 2013, 09:22

Spännande läsning även om jag bara hann skumma igenom det. Såna här förslag med stor anknytning till platsen gillar jag att se i forumet! När zonströsslaren går över vmanland kan nog någon tänkas dyka upp

Sent from my GT-I9295
Life's journey is not to arrive at the grave safely, in a well preserved body, but rather to skid in sideways, totally worn out, shouting "Holy shit, what a ride!"

Lillklippan
Posts: 66
Joined: 23 Jul 2013, 20:22
Country: Sweden

Re: Zoner utanför tätort i Södra länet

Postby Lillklippan » 13 Sep 2013, 10:06

Tack för uppskattningen.
Jag hoppas att du noterat att jag när jag har lagt (vissa av dessa zoner) förslag i Turf appen blandat ihop lite namn och platser. Jag har försökt att korrigera det här så att de blir rätt i minna komentarer. Detta eftersom det inte vad jag kan se går att korrigera i appen.

Eftersom jag för tillfället har slut på zonförslag i appen så hoppas jag att det är OK att lägga förslag här också vartefter jag kommer på nya förslag. Jag har hittills försökt att fylla på förslagen i appen när det blir nya omgångar men det är ju också bra att ha ett ställe där man kan diskutera zonerna och dumpa dem medans man ändå kommit på några.

Det är ju även en bra plats att dumpa information om varför man tycker att zonen har i mitt fall en bra utsikt eller ett historiskt intresse.
Detta med zoner som har en liknande typ av syfte är ju både folkbildande och intressant när man åker omkring för att finna intressanta platser.

StarDust
Zonemaker
Posts: 1500
Joined: 09 Aug 2010, 16:37
Country: Sweden
Location: Uppsala

Re: Zoner utanför tätort i Södra länet

Postby StarDust » 13 Sep 2013, 10:14

Jag rekommebderar att vara sparsam med förslagen även här då det redan finns massvis med turfare som lägger upp sina förslag i forumet. Förslagen överröstar lätt varandra och listan blir lång, till slut kollar man bara på de sista fem förslagen i tråden vid det tillfället zonströsslingen ska ske...

Sent from my GT-I9295
Life's journey is not to arrive at the grave safely, in a well preserved body, but rather to skid in sideways, totally worn out, shouting "Holy shit, what a ride!"

Lillklippan
Posts: 66
Joined: 23 Jul 2013, 20:22
Country: Sweden

Re: Zoner utanför tätort i Södra länet

Postby Lillklippan » 13 Sep 2013, 11:01

Notera var de gröna pilarna är och inte var den närmast adressen (röd plupp). De gröna pilarna visar på vad jag tror är bra ställen för en zon. Ebba Brahes hus ligger på en allmänning med en stig ned till lusthuset bredvid villa fastigheterna t.ex.
______________________________________________________________________________________

Ebba Brahes lusthus, Bockhammar, Fagersta

http://goo.gl/maps/vAqxq

Ebba Brahes lusthus ligger på bergsmansgården Bockhammar i Skinnskattebergs kommun i Västmanland. Det är ett litet ljust rosa lusthus på en holme i bruksdammen. De åttkantiga byggnaden har karnissvängd takhuv, klädd med spånstickor. Vindflöjen på taket har år 1636 utstansat och om det anger lusthusets byggnadsår är det Sveriges äldsta bevarade lusthus.

Ebba Brahe som kom från en förnäm ätt tillbringade en stor del av sin uppväxt som hovfröken på Stockholms slott. Där träffade hon den prins som 1611 blev kung Gustav II Adolf. De två blev förälskade och ville gifta sig, men änkedrottningen Kristina tyckte inte att Ebba Brahe var fin nog. Istället gifte sig Ebba med Jakob De la Gardie och var en god maka och en energisk slottsfru. Hon födde fjorton barn, av vilka sju dog i tidig ålder. Den mest framgångsrika av barnen blev sonen Magnus Gabriel De la Gardie. När maken dog fortsatte Ebba att bruka alla gods och gårdar de ägde. En av dem var Bockhammar och satt månne Ebba Brahe här i lusthuset och drömde om sin kung?

Lusthuset sägs ha byggts på grund av Ebbas romans med kungen. Det byggdes fyra år efter Gustav II Adolfs död i Lützen. Ebba sägs ha längtat till denna avkrok där hon i lugn och ro kunde läsa breven från sin ungdomskärlek. Hon lär ha sökt sig till Bockhammar varje sommar. Hon började varje dag med att sjunga en glad visa i lusthuset, som har bra akustik. På kvällen när vemodet kom, så sjöng hon istället en dyster sång. Efter Ebbas död tog fåglarna över sångstunderna vid lusthuset. Sägnen säger att det fågelpar som sjunger den glada morgonsången på holmen symboliserar Ebba och Gustav II Adolf. På kvällen så sjunger trasten i alen sin dystra aftonsång.

Hennes vålnad sägs också visa sig speciellt för människor som för ett omoraliskt leverne. Hon är dock inte straffande eller hämnande, hon vill leda in folk på den rätta vägen genom sitt eget goda omdöme. När hon berömmer någon så har hon sin glada min, när hon vill varna någon så har hon sin bistra min. Två som vid flera tillfällen sägs ha fått varningar av Ebba var en av ägarna till Bockhammar och hans hushållerska. De fick ingen nattro av Ebba förrän de slutat med sitt äktenskapsbrott samt gjort avbön inför präst och församling i Gunnilbo kyrka.

Ebba Brahes lusthus är en del av Ekomuseum Bergslagen.

Våren 2003 gav Posten ut en serie frimärken med lusthus. Ebba Brahes lusthus finns avbildat på ett av frimärkena

https://sv.wikipedia.org/wiki/Ebba_Brahes_lusthus
______________________________________________________________________________________

Ängelsbergs (alt. Engelsbergs) bruks Hyttan
(stavningen är lite varierande beroende på tidsålder men oftast med Ä. Stavning med E gjordes för bruket i.o.m. industrialiseringen)

http://goo.gl/maps/T1AWx

Engelsbergs bruk ligger vid sjön Åmänningen strax utanför tätorten Ängelsberg, cirka 10 kilometer sydost om Fagersta, Fagersta kommun, Västmanlands län.

Bruket, som historiskt tillhört Västervåla socken och Gamla Norbergs bergslag, anlades 1681 av häradshövdingen Per Larsson Gyllenhöök (1645-1706). Då hade järnbearbetning redan bedrivits på platsen sedan länge av bergsmän.[1] Per Larsson Gyllenhöök och senare hans son Anders Gyllenhöök (1674-1757) utvecklade bruket, så att det i början av 1700-talet bestod av tre hyttor, tre hammarsmedjor, en såg och en vattenkvarn.

Anders Gyllenhöök sålde Engelsberg 1728 till familjen Söderhielm, som under 1700-talet moderniserade bruket ytterligare. Under 1800-talet ägdes Engelsberg av familjen Timm, och fungerade där som fideikommiss. Generalkonsul Axel Ax:son Johnson köpte bruket 1916 (varvid fideikommisset upphörde) och lät det ingå i Avesta Jernverks förvaltning.[2] Tre år senare lades bruket ner. Engelsbergs bruk ägs fortfarande av familjen Ax:son Johnson genom Nordstjernan AB. Med hjälp av Riksantikvarieämbetet restaurerades bruket på 1970-talet.

Vid bruket finns herrgård, park, brukskontor, arbetarbostäder och industribyggnader. Engelsberg är det enda bruk i Sverige som har kvar såväl byggnader som det mesta av den tekniska utrustningen.

Bruket ingår som en del i Ekomuseum Bergslagen.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Engelsbergs_bruk
______________________________________________________________________________________

Änglesberg och Oljeön

http://goo.gl/maps/kZGIb

Samhället ligger utefter järnvägslinjen Bergslagspendeln som byggdes av Stockholm-Västerås-Bergslagens Järnvägar och invigdes år 1904. Norr om samhället ligger världsarvet Engelsbergs bruk och omedelbart väster om orten ligger Oljeön i Åmänningen. På Oljeön finns ett tidigare oljeraffinaderi, vilket i slutet av 1800-talet var ett av världens största av sitt slag.

Utmed Snytenån, mellan samhället och bruket, ligger Skulpturparken Ängelsberg med permanenta skulpturer och en utvidgad utställning sommartid.

https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%84ngelsberg

Oljeön i Ängelsberg

I Ängelsberg, på Barrön år 1875, händer något som bidrar till en revolution i vardagslivet för dåtidens människor.
Pehr August Ålund bygger ett av Sveriges första oljeraffinaderier och börjar tillverka bland annat
fotogen, som ger jämn, rökfri belysning i stugor och industrier!

Ålunds produkter får stor betydelse för hela Sverige och framför allt för Bergslagens gruvor, bruk och andra
industrier som blir de främsta kunderna. Det är det äldsta oljeraffinaderiet som finns bevarat i hela världen idag.

Ön fick i folkmun namnet Oljeön och här växte ett litet samhälle upp, samtidigt som samhället Ängelsberg på fastlandet utvecklades, då järnvägen från Stockholm blev klar.
Engelsbergs Bruk fanns sedan långt tidigare och var, liksom Strömsholms kanal, en av anledningarna till att raffinaderiet anlades just här.
http://www.oljeon.se/
______________________________________________________________________________________

Skulpturparken Ängelsberg

http://goo.gl/maps/CFZui

Skulpturparken Ängelsberg är en skulpturutställning i Ängelsberg i Västmanland.

Skulpturparken ligger i ett område utmed ån som finns mellan samhället Ängelsberg och Engelsbergs bruk. Utställningar har anordnats sommartid sedan år 2003 på initiativ av föreningen Engelsbergs Konstgille. Det finns också nio permanenta skulpturer i skulpturparken och i dess närhet.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Skulpturp ... 4ngelsberg
______________________________________________________________________________________

Lundby kyrka, Västerås

http://goo.gl/maps/F0l40

Lundby kyrka är en kyrkobyggnad som tillhör Västerås Lundby församling i Västerås stift. Namnet på kyrkan antyder att den kan vara uppförd vid en gammal hednisk offerplats.

Äldsta murpartierna härstammar från 1100-talet då en stenkyrka i romansk stil uppfördes. Nedre delen av tornet tillkom på 1200-talet varefter ett vapenhus byggdes till vid södra sidan. Omkring år 1400 byggdes kyrkan ut åt öster med nytt kor, samtidigt som innertaket försågs med valv. Vid norra sidan tillkom sakristia och ett helgonkor vilket gjorde kyrkan tvåskeppig. På 1630-talet vitlimmades valven.

1841 byggdes tornets övre delar och västra ingången i tornets bottenvåning togs upp. Samtidigt revs södra vapenhuset där huvudingången tidigare var placerad. 1890 byttes de medeltida takvalven ut mot nya i stram och enkel form. Koret fick då sin nuvarande tresidiga avslutning. En restaurering genomfördes 1988 då läktarna togs bort och kyrkan fick en ljusare karaktär.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Lundby_ky ... ter%C3%A5s
______________________________________________________________________________________

Anundshög Tible Labyrinten

Behöver kolla upp den exakta positionen men den ligger ungefär här.
http://goo.gl/maps/q3NRS

Labyrinten vid Tibble

Labyrinter är ovanliga fornlämningar som vi oftast hittar i kusttrakterna. I Västmanland finns två förhistoriska labyrinter. Det var ett precisionsarbete att lägga en labyrint. 2-3000 stenar lades på rätt plats, så att denna labyrint fick sin jämna och täta form.

Riter om våren
Vi vet inte varför man byggde labyrinten, men vi kan gissa att den har samband med olika vårriter. Kanske placerades en flicka mitt i labyrinten. En pojke som följde gången in till mitten skulle befria henne. Från sen tid vet vi att det inte var tillåtet för pojken att röra stenarna. Då fick någon annan försöka.

http://www.anundshog.se/artikel.asp?str ... ikelId=987
______________________________________________________________________________________

User avatar
KPD
Posts: 63
Joined: 14 Jan 2013, 13:37
Country: Sweden
Location: Lund
Contact:

Re: Zoner utanför tätort i Södra länet

Postby KPD » 25 Jul 2016, 14:33

Mycket trevliga förslag, Lillklippan! Jag hade själv tänkt föreslå Oljeön i Ängelsberg, men sökte först om det redan fanns ett sådant förslag. Industrihistoriska miljöer tycker jag är mycket intressanta. Hoppas att också någon zonutläggare tycker det i en oviss framtid.
ImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImage

User avatar
Velocipedryttaren
Posts: 650
Joined: 22 May 2012, 11:27
Country: Sweden
Location: Västerås

Re: Zoner utanför tätort i Södra länet

Postby Velocipedryttaren » 26 Jul 2016, 08:31

Mycket trevliga förslag, Lillklippan! Jag hade själv tänkt föreslå Oljeön i Ängelsberg, men sökte först om det redan fanns ett sådant förslag. Industrihistoriska miljöer tycker jag är mycket intressanta. Hoppas att också någon zonutläggare tycker det i en oviss framtid.
Bön blev hörd ;-)

Jaha, bara två år sedan jag gick guidningen på Oljeön men får väl friska upp minnet igen då ;-)

User avatar
KPD
Posts: 63
Joined: 14 Jan 2013, 13:37
Country: Sweden
Location: Lund
Contact:

Re: Zoner utanför tätort i Södra länet

Postby KPD » 27 Jul 2016, 23:11

Ibland går det snabbt! :)

Nu får jag se till att ta mig dit också.
ImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImage


Return to “Västmanland”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest