Omstrukturering av takepoints

Moderator: Zonemakers

User avatar
eddyueue
Master of Stats
Posts: 519
Joined: 04 Aug 2010, 14:51

Re: Omstrukturering av takepoints

Postby eddyueue » 06 Aug 2011, 19:23

Värt att tänka på om du vill bli lite mer motiverad är att med en låg pph på zonerna du tar ökar dina points per take ifall borlänge är väldigt aktivt. Tas zonerna med mindre än 15 timmars mellanrum tjänar du på att zonerna har låg/lägre pph.


Return to “Allmänt om zoner”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest