Turf-zon med fängelse i straffskalan

Allmänt snack om spelets utveckling

Moderator: SaLa

Post Reply
Fhin
Posts: 5
Joined: 19 Nov 2018 22:21
Country: Sweden

Turf-zon med fängelse i straffskalan

Post by Fhin »

Ska vi ha Turf-zoner som kan ge fängelse som straff om man besöker dem?

Saken är den att vi i Lindesberg, Örebro län, fått en ny zon som ligger inom ett fågelskyddsområde.
Området får inte besökas från den 1 april till 31 juli. Straffet för överträdelse av förbudet är böter eller fängelse i upp till sex månader.

Jag tycker att det känns fel att man inför varje ny zon man tänker att ta, så måste man leta reda på om zonen kanske ligger i ett område som inte får besökas.
Det är ju stor risk att man blir anmäld då det ju finns ganska klara bevis att man överträtt ett förbud.

Det borde inte vara tillåtet att lägga en zon så att den inte är lagligt tagbar under fyra månader av året men ändå finns med på kartan och lockar ...

Finns det fler zoner som ligger inom fågelskyddsområden eller andra skyddsobjekt..??

//Lasse
HappyF
Zonemaker
Posts: 273
Joined: 08 Aug 2012 10:53
Country: Sweden
Contact:

Re: Turf-zon med fängelse i straffskalan

Post by HappyF »

Det finns massor med zoner som ligger inom "förbjudet" område. Alla som ligger inne på nöjesparker t.ex.. Om du försöker ta dem utanför öppettider så gör du inbrott eller vad det heter på lagspråk. FalsterLive i Skåne är bara tillåten 3 månader om året. OscarIIFort är bara möjlig att ta några få dagar om året. Bara för att ta några exempel.

Det är alltid turfarens ansvar att följa regler. Turf kan och bör inte vara ansvarig för att se till att nån enskild turfare inte kan följa lagar och regler. Då kan vi inte ha zoner på cykelbanor, eftersom det är några som tar dessa zoner med bil, trots att det är förbjudet.

Så länge det är möjligt att ta zonen på något sätt utan att orsaka fara eller tvinga någon att bryta lagar så kan man få ha en zon där.
HappyF
Zonemaker
Posts: 273
Joined: 08 Aug 2012 10:53
Country: Sweden
Contact:

Re: Turf-zon med fängelse i straffskalan

Post by HappyF »

Är inte fågelskyddsområdet skyltat så att man ser att det inte är tillåtet? Så då är det väl bara att inte gå dit?
Fhin
Posts: 5
Joined: 19 Nov 2018 22:21
Country: Sweden

Re: Turf-zon med fängelse i straffskalan

Post by Fhin »

Då har jag fått svar om att det finns fler icke tillåtna områden - hade inte trott att det var så.
Att man inte åker bil på cykelvägar var för mig alldeles för naturligt, dock inte fängelse i straffskalan...

Vad jag mera tänkte på hur svårt det är för Turfare från andra områden och särskilt andra länder att finna information om förbjudna zoner, som inte är försedda med förbudsskyltar.

Jag måste kolla riktigt noga om det finns några skyltar ute i sjön som upplyser om fågelskyddsområdet - jag har väl inte varit tillräckligt nära hittills... :?
Den streckade linjen är fågelskyddsområdets gräns.
Att det finns skyltat vid informationstavlorna förutsätter jag.

Jag tar till mig upplysningarna och skall vara mer försiktig när jag är ute och turfar....

Näset Fågelskyddsområde.jpg
Näset Fågelskyddsområde.jpg (105.22 KiB) Viewed 1265 times
User avatar
deppen
Posts: 72
Joined: 04 Jul 2019 08:11
Country: Sweden

Re: Turf-zon med fängelse i straffskalan

Post by deppen »

Arnsgarnssjöängar norra stockholm är tydligt skyltat med tillträdes förbud in på fågelskyddområdet, går ej missa. Finns 2 turf zoner men inte på skyddsområdet.
User avatar
DIProgan
Posts: 681
Joined: 21 Aug 2013 08:47
Country: Sweden
Contact:

Re: Turf-zon med fängelse i straffskalan

Post by DIProgan »

En policy som är ungefär lika gammal som galen vare sig det gäller att av misstag bryta lagar eller ben. Resonemanget om eget ansvar håller inte när det börjar handla om stora mängder användare, då gäller det istället att göra saker säkra. Jämför trafikverket som gör det mesta i sin makt för att minska på antalet olyckor i trafiken utan att för den delen förbjuda bilar och vägar.
Running the third-party project https://turfbridge.com
embeoo
Zonemaker
Posts: 775
Joined: 30 Jul 2012 00:50
Country: Sweden
Location: SoDa

Re: Turf-zon med fängelse i straffskalan

Post by embeoo »

Det brukar vara tydliga rödgula skultar när fågel eller djurskydd förekommer.

Anledningen att det är tidsbegränsat och inte bara helförbjudet att vistas där är att det ofta också är höga naturvärden, precis sådana ställen där man gärna vill lägga zoner. Jag tycker man ska betrakta turfare som kapabla att förhålla sig till lagar och regler.

Abuse kanske inte håller med mig, men om den tas under skyddsperioden tycker jag man kan anmäla vederbörande, kanske en varning eller annan reprimand resulterar. Att ett nöjesfält tas på vintern eller en cykelbanezon av en känd bilturfare är ju inte på samma sätt ett garanterat brott.
Post Reply

Return to “Allmänt”